sitn.pl » Dokumenty » Instruktor SITN - poziom 2
Dokumenty

Instruktor SITN - poziom 2

Instruktor SITN jest nieobligatoryjnym etapem w uzyskaniu pełnych uprawnień instruktorskich.

Warunki otrzymania stopnia (i legitymacji)

  1. Odbycie co najmniej jednej Unifikacji Instruktorów i Pomocników Instruktora PZN.
  2. Odbycie minimum 7-dniowego stażu w Licencjonowanej Szkole Narciarskiej, potwierdzone przez kierownika LSN wpisem do Indeksu szkoleń i praktyk w sportach śnieżnych.
  3. Osiągnięcie pełnoletności.
  4. Zaliczenie jednodniowego Szkolenia Sitnusiowego.

Uprawnienia Instruktora SITN

  1. Instruktor SITN posiada samodzielne uprawnienia szkoleniowe.
  2. Może przystąpić do kursu instruktorskiego w dowolnej chwili, pod warunkiem ważności stopnia.
  3. Może brać udział w Mistrzostwach Polski Instruktorów, w tym w reprezentacji szkoły w Mistrzostwach Szkół Narciarskich.

Ważność stopnia

Stopień Instruktora SITN podlega okresowej weryfikacji.

Weryfikacja uprawnień

Weryfikacja uprawnień odbywa się na Unifikacji Instruktorów i Pomocników Instruktorów Instruktora PZN w okresach nie dłuższych niż 3 lata.

Instruktor SITN nie poddający się się okresowej unifikacji nie traci stopnia lecz nie prawa do szkolenia. Uprawnienia SITN PZN odzyskuje się po ukończeniu unifikacji.

Wydanie legitymacji

Osoba ubiegająca się o stopień INSTRUKTORA SITN zobowiązana jest przedstawić do weryfikacji przez BIURO SITN:

  • informację o zaliczonej Unifikacji (miejsce i termin),
  • potwierdzenia o odbyciu minimum 7-dniowego stażu w LSN wpisanego do Indeksu Szkoleń i Praktyk w sportach śnieżnych,
  • informacje o zaliczonym Szkoleniu Sitnusiowym (miejsce i termin).
Wydanie legitymacji Instruktora SITN następuje po dostarczeniu fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (format np. JPEG o rozdzielczości 300DPI) na adres biuro@sitn.pl i wniesieniu opłat na konto bankowe stowarzyszenia (legitymacja i aktualna składka).

Aktualizacja: Komisja Szkolenia, Kraków, 21.10.2017r.
Stopień obowiązuje od sezonu 2017/2018