sitn.pl » Dokumenty » Instruktor SITN - poziom 2
Dokumenty

Instruktor SITN - poziom 2

Instruktor SITN jest nieobligatoryjnym etapem w uzyskaniu pełnych uprawnień instruktorskich.

Warunki otrzymania stopnia (i legitymacji)

  1. Odbycie co najmniej jednej Unifikacji Instruktorów i Pomocników Instruktora PZN.
  2. Odbycie minimum 7-dniowego stażu w Licencjonowanej Szkole Narciarskiej, potwierdzone przez kierownika LSN wpisem do Indeksu szkoleń i praktyk w sportach śnieżnych.
  3. Osiągnięcie pełnoletności.
  4. Zaliczenie dwudniowego Szkolenia Sitnusiowego.

Uprawnienia Instruktora SITN

  1. Instruktor SITN posiada samodzielne uprawnienia szkoleniowe.
  2. Może przystąpić do kursu instruktorskiego w dowolnej chwili, pod warunkiem ważności stopnia.
  3. Może brać udział w Mistrzostwach Polski Instruktorów, w tym w reprezentacji szkoły w Mistrzostwach Szkół Narciarskich.

Ważność stopnia

Stopień Instruktora SITN podlega okresowej weryfikacji.

Weryfikacja uprawnień

Weryfikacja uprawnień odbywa się na Unifikacji Instruktorów i Pomocników Instruktorów Instruktora PZN w okresach nie dłuższych niż 3 lata.

Instruktor SITN nie poddający się się okresowej unifikacji nie traci stopnia lecz nie prawa do szkolenia. Uprawnienia SITN PZN odzyskuje się po ukończeniu unifikacji.

Wydanie legitymacji

Osoba ubiegająca się o stopień INSTRUKTORA SITN zobowiązana jest przedstawić do weryfikacji przez BIURO SITN:

  • informację o zaliczonej Unifikacji (miejsce i termin),
  • potwierdzenia o odbyciu minimum 7-dniowego stażu w LSN wpisanego do Indeksu Szkoleń i Praktyk w sportach śnieżnych,
  • informacje o zaliczonym Szkoleniu Sitnusiowym (miejsce i termin).
Wydanie legitymacji Instruktora SITN następuje po dostarczeniu wersji papierowej lub elektronicznej fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (format np. JPEG, TIFF o rozdzielczości 300DPI) na adres biuro@sitn.pl i wniesieniu opłat:
- 50 zł na konto bankowe stowarzyszenia za legitymację Instruktora SITN (karta plastikowa),
- za składkę roczną przynależności do SITN PZN (za rok, w którym legitymacja jest wydawana). Aktualnie składka wynosi 90 zł i 60 zł dla osób poniżej 20 roku życia.
Dane do przelewu na stronie http://sitn.pl/kontakt/ lub w Informatorze Przedsezonowym.
Legitymacja zostanie wydana po spełnieniu ww. warunków i przesłana na adres domowy - istnieje możliwość odebrania w Biurze SITN PZN. Prosimy o podawanie adresu mailowego i numeru telefonu ułatwiającego kontakt.

Aktualizacja: Komisja Szkolenia, Kraków, 13.10.2018r.Aktualizacja: Komisja Szkolenia, Kraków, 21.10.2017r.
Stopień obowiązuje od sezonu 2017/2018