sitn.pl » Dokumenty » Informacja dla absolwentów kursu pomocnika instruktora PZN/Instruktora SITN oraz osób po zaliczonym Egzaminem Regionalnym
Dokumenty

Informacja dla absolwentów kursu pomocnika instruktora PZN/Instruktora SITN oraz osób po zaliczonym Egzaminem Regionalnym

Informacja dla absolwentów kursu, osób z zaliczonym Egzaminem Regionalnym

 1. Organizator (Szkoła Narciarska z licencją A+B) przekazuje do BIURA protokół z kursu. Ma na to 2 tygodnie od zakończenia kursu. Każdy kurs ma swój numer służący do identyfikacji kursu. Numer ten jest używany do dalszej korespondencji z absolwentami.
 2. Po zdanym Egzaminie Regionalnym zainteresowany otrzymaniem legitymacji pomocnika instruktora PZN zgłasza się mailowo albo telefonicznie do BIURA SITN PZN.


 1. Warunki wymagane do otrzymania legitymacji Pomocnika Instruktora PZN:
  • informacja o zdanym Egzaminie Regionalnym (miejsce, termin, organizator), Instruktorzy IRR i IS dodatkowo proszeni są o podanie adresu, ksero posiadanych legitymacji (Biuro nie dysponuje adresami instruktorów IRR i IS)
  • dostarczenie do BIURA wersji papierowej lub elektronicznej fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (format np. JPEG, TIFF, rozdzielczość 300 DPI); e–mail: biuro@sitn.pl,
  • wniesienie opłaty 100 PLN za legitymację Pomocnika Instruktora PZN (karta plastikowa) - ksero (skan) dowodu wpłaty,
  • wniesienie składki rocznej przynależności do Stowarzyszenia SITN PZN za rok, w którym zaliczony został egzamin regionalny. Aktualnie składka wynosi 90 zł i 60 zł dla osób poniżej 20 roku życia,
  • Wpłaty dokonujemy na konto bankowe Stowarzyszenia jednym przelewem. Dane do przelewu na stronie http://sitn.pl/sitn/kontakt/ lub w Informatorze Przedsezonowym.

Legitymacja zostanie wydana po spełnieniu ww. warunków i przesłana na adres domowy – istnieje możliwość odebrania w BIURZE SITN PZN. Prosimy o podawanie adresu mailowego lub numeru telefonu ułatwiającego kontakt.