sitn.pl » Dokumenty » Kurs Kwalifikacyjny Narciarstwa Biegowego PZN
Dokumenty

Kurs Kwalifikacyjny Narciarstwa Biegowego PZN

Komisja Biegów

Wrzesień 2015 Zaakceptowane przez Zarząd SITN

Wytyczne szkoleniowe na Kursie Kwalifikacyjnym Narciarstwa Biegowego PZN __________________________________________________________________________________

ZADANIA KURSU

Przygotowanie techniczne i nabycie niezbędnej wiedzy do uczestnictwa w Kursie Pomocnika Instruktora PZN/ Instruktora PZN Biegów

UPRAWNIENIA

Brak uprawnień szkoleniowych.

Niższe wymagania punktowe na egzaminie kwalifikacyjnym warunkującym wstęp na kurs Pomocnika Instruktora PZN/ Instruktora PZN Biegów (omówione w kryterium kwalifikacyjnym na kurs PI )

OKRES WAŻNOŚCI

Ważność przeszkolenia wygasa z końcem sezonu w którym minęły 2 lata od daty egzaminu na kursie kwalifikacyjnym.

ODNOWIENIE WAŻNOŚCI PRZESZKOLENIA

Po dwóch latach powtórny egzamin kwalifikacyjny bez konieczności udziału w kursie

Osoba odnawiająca egzamin musi być wpisana na kartę egzaminacyjną kursu, podczas którego przeprowadzony jest egzamin

ORGANIZATOR

Licencjonowane Szkoły Narciarstwa Biegowego, LSN (licencja A+B), oraz centralnie przez SITN

Prowadzenie zajęć : Instruktorzy Wykładowcy Biegowi oraz Instruktorzy z ważnymi uprawnieniami SITN

DOKUMENTACJA WSTĘPNA :

1.Zgłosić kurs do Biura SITN najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem kursu (opłata zgłoszeniowa 50zł). Kurs można rozpocząć po jego akceptacji , co jest podawane na stronie sitn.pl w panelu dla szkół narciarskich.

2.Zaopatrzyć się KARTĘ EGZAMINACYJNA Kursu Kwalifikacyjnego.

3.Wykupić INDEKS SZKOLEŃ I PRAKTYK w sportach śnieżnych.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

1.Ukończone 16 lat w roku którym odbywa się kurs.

2.Wykształcenie średnie (lub w trakcie nauki).

3.Posiadanie zaświadczenia lekarskiego wskazującego na brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie i uprawiania rekreacyjnego narciarstwa biegowego względnie osobiście podpisanego oświadczenia.

4.Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na udział w kursie dla osób niepełnoletnich.

5.Posiadanie odpowiedniego sprzętu (narty do techniki łyżwowej i klasycznej).

Program Kursu:

Czas trwania: 4 dni śniegowe szkolenia (bądź dwa pełne weekend’y)

Teoria:

- Elementy programu nauczania PZN 2 godz lekcyjne,

- NRS - konkurencje biegowe 2 godz lekcyjne,

- Sprzęt i ekwipunek narciarski -Smarowanie nart 2 godz lekcyjne,

- Sprawdzian pisemny 2 godz lekcyjne

(oceny w skali 1-10, minimum egzaminacyjne średnie 6 pkt )

Praktyka:

Zajęcia praktyczne: 4dni szkolenia x 5 godzin lekcyjnych dziennie.

  1. Elementy podstawowe:

Pozycja, zwroty i podejścia.

  1. Kroki biegowe klasyczne:

A. Kroki naprzemianstronne

Krok narzemianstronny klasyczny

B. Kroki klasyczne z jednoczesną pracą ramion

Bezkrok

Jednokrok

Dwukrok

  1. Kroki łyżwowe:

Krok łyzwowy bez wspomagania kijkami (łyżwowanie)

Krok półłyżwowy

Jednokrok łyżwowy

Dwukrok łyżwowy

Dwukrok łyżwowy "asynchroniczny"

  1. Ewolucje zjazdowe:

Zjazd na wprost

Zjazd wskos stoku

Pług

Łuki płużne

Zmiana kierunku jazdy przestępowaniem

  1. Test sprawnościowy na krótkim dystansie.

Egzamin:

Techniczny egzamin kwalifikacyjny odbywa się w ostatnim dniu kursu.

Egzamin przeprowadza Kierownik Wyszkolenia LSN lub wyznaczony egzaminatora SITN.

Egzamin musi zawierać 4 ewolucje (2 na nartach klasycznych, 2 na łyżwowych), przykładowo: krok naprzemianstronny klasyczny, jednokrok klasyczny, jednokrok łyżwowy, element zjazdu lub inny element techniczny w/g programu nauczania.

Minimum egzaminacyjne dla absolwentów kursu 6.0 z każdej ewolucji

(w skali 0-10 pkt)
WAŻNE: Egzaminator nie może uśrednić umiejętności technicznych,
np. skate 4.0 i 3.0, względem classic 9.0 i 8.5.

DOKUMENTACJA KOŃCOWA

Absolwent kursu otrzymuje od organizatora wpis do Indeksu Szkoleń i Praktyk w Sportach Śnieżnych o zdaniu egzaminu i ukończeniu kursu

Do biura SITN organizator kursu przesyła czytelnie wypełniona Kartę Egzaminacyjną w postaci papierowej co gwarantuje wprowadzenie uczestników kursu do bazy SITN oraz wersje elektroniczną karty egzaminacyjnej. Karta egzaminacyjna musi być dostarczona do biura w ciągu 3 dni po zakończeniu kursu

Na karcie egzaminacyjnej muszą być zarejestrowane wszystkie osoby które zaliczyły pozytywnie egzamin.

Organizator wpłaca do kasy SITN-u 10zł za każdego uczestnika Egzaminu, również za uczestników, którzy nie zaliczyli egzaminu)