sitn.pl » Dokumenty » Egzamin kwalifikacyjny biegowy
Dokumenty

Egzamin kwalifikacyjny biegowy

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY BIEGOWY

(MOŻE ODBYĆ SIĘ WSPÓLNIE Z EGAZMINEM PRAKTYCZNYM NA KK)

CEL

Przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego warunkującego przystąpienie do kursu na stopień Instruktora PZN/ Pomocnika Instruktora PZN

ORGANIZATOR

Licencjonowane Szkoły Narciarstwa Biegowego, LSN (licencja A+B), oraz centralnie przez SITN

TERMIN, MIEJSCE, ZGŁOSZENIA

Termin i miejsce egzaminu podawane są w przedsezonowym informatorze,

w Internecie na stronie stowarzyszenia oraz prywatnych stronach internetowych LSN

Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do Organizatora.

OKRES WAŻNOŚCI

Ważność egzaminu kwalifikacyjnego wygasa z końcem sezonu w którym minęły 2 lata od daty egzaminu .

DOKUMENTACJA WSTĘPNA :

1.Zgłosić egzamin do Biura SITN najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem egzaminu (opłata zgłoszeniowa 50zł). Egzamin można rozpocząć po jego akceptacji , co jest podawane na stronie sitn.pl dla szkół.

2.Zaopatrzyć się w KARTĘ EGZAMINACYJNĄ.

3.Wykupić INDEKS SZKOLEŃ I PRAKTYK w sportach śnieżnych.

WARUNKI:

1.Wykształcenie średnie (lub w trakcie nauki).

2.Posiadanie zaświadczenia lekarskiego wskazującego na brak przeciwwskazań do uczestnictwa w egzaminie względnie osobiście podpisanego oświadczenia.

4.Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na udziału w egzaminie dla osób niepełnoletnich.

5.Posiadanie odpowiedniego sprzętu (narty do techniki łyżwowej i klasycznej).

UCZESTNICTWO:

W egzaminie uczestniczą:

-kandydaci do kursu na stopień POMOCNIK INSTRUKTORA PZN/ INSTRUKTORA PZN w Biegach Narciarskich,

- zawodnicy z nieudokumentowana kariera zawodniczą,

- absolwenci K,

-instruktorzy PZN/instruktorzy SITN (narciarstwo alpejskie),

-Instruktorzy Sportu ze specjalnością narciarstwo alpejskie.

EGZAMIN

Egzamin przeprowadza Kierownik Wyszkolenia LSN lub wyznaczony egzaminator SITN.

Egzamin musi zawierać 4 ewolucje (2 na nartach klasycznych, 2 na łyżwowych), przykładowo: krok naprzemianstronny klasyczny, jednokrok klasyczny, jednokrok łyżwowy, element zjazdu lub inny element techniczny w/g programu nauczania.

Minimum egzaminacyjne dla :

*absolwentów KK oraz instruktorów sportów śnieżnych (narciarstwo alpejskie) to 6.0 pkt z każdej ewolucji (w skali 0-10 pkt)
*Pozostali 8.0 pkt z każdej ewolucji (w skali 0-10 pkt)
WAŻNE: Egzaminator nie może uśrednić umiejętności technicznych, np. skate 4.0 i 3.0, względem classic 9.0 i 8.5.

DOKUMENTACJA KOŃCOWA

Absolwent egzaminu otrzymuje wpis do Indeksu Szkoleń i Praktyk w Sportach Śnieżnych o zdaniu egzaminu.

Do biura SITN organizator kursu przesyła czytelnie wypełniona Kartę Egzaminacyjną w postaci papierowej co gwarantuje wprowadzenie uczestników egzaminu do bazy SITN oraz wersje elektroniczną karty egzaminacyjnej. Karta egzaminacyjna musi być dostarczona do biura w ciągu 3 dni po egzaminie

Na karcie egzaminacyjnej muszą być zarejestrowane wszystkie osoby które zaliczyły pozytywnie egzamin.

Organizator wpłaca do kasy SITN-u 10zł za każdego uczestnika Egzaminu również za uczestników, którzy nie zaliczyli egzaminu)