sitn.pl » Dokumenty » Instruktor PZN NARCIARSTWA BIEGOWEGO
Dokumenty

Instruktor PZN NARCIARSTWA BIEGOWEGO

Instruktor PZN NARCIARSTWA BIEGOWEGO

ZADANIA:

Celem kursu jest zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do samodzielnego nauczania narciarstwa biegowego:

UPRAWNIENIA

1.Prawo do samodzielnego szkolenia.

2.Prawo noszenia odznaki, Instruktor PZN.

3.Prawo do posiadania legitymacji IVSI po odbyciu pierwszej unifikacji.

4.Możliwość ubiegania się o stopień instruktora zawodowego (ISIA).

5.Udział w Mistrzostwach Polski Instruktorów.

6.Prawo do okresowych doszkoleń.

WAŻNOŚĆ STOPNIA

Stopień Instruktora PZN podlega okresowej weryfikacji. Weryfikacja uprawnień odbywa się na kursie unifikacyjnym w okresach nie dłuższych niż 5 lata. Instruktora PZN nie poddający się okresowej unifikacji nie traci stopnia lecz nie ma prawa do szkolenia. Uprawnienia odzyskuje po ukończeniu kursu unifikacyjnego.

ORGANIZATOR

Kursy organizuje Komisja Narciarstwa Biegowego po akceptacji Zarządu SITN

Prowadzenie zajęć: Biegowi Instruktorzy Wykładowcy i asystenci.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

1.Wykształcenie średnie.

2.Ukończony 18 rok życia (w roku kalendarzowym kursu)

3.Warunki techniczne:

- ukończenie z wynikiem pozytywnym 6.0 pkt z każdej ewolucji (w skali 0-10 pkt) kwalifikacyjnego kursu biegowego.

- instruktorzy innych sportów śnieżnych po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego

z wynikiem co najmniej 6.0 pkt z każdej ewolucji (w skali 0-10 pkt)

- uzyskanie co najmniej 8.0 pkt z każdej ewolucji (w skali 0-10 pkt) na egzaminie kwalifikacyjnym dla osób bez wcześniejszego przeszkolenia SITN PZN

· Punkt 3 nie dotyczy zawodników posiadających udokumentowaną karierę zawodniczą z minimum III klasą sportową w biegach ,biathlonie lub kombinacji narciarskiej

4.Posiadanie zaświadczenia lekarskiego wskazującego na brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie względnie osobiście podpisanego oświadczenia.

5.Posiadanie odpowiedniego sprzętu (narty do techniki łyżwowej i klasycznej)

PROGRAM KURSU:

Czas trwania: 7 dni szkolenia ( 6dni +1dzień egzamin)

Zajęcia praktyczne: 6 godzin dziennie w dwóch cyklach lekcyjnych razem 42 godzin lekcyjnych

Zajęcia teoretyczne: razem ze sprawdzianami 20 godzin lekcyjnych

Egzamin praktyczny: na zakończenie kursu w obecności egzaminatora SITN.

PRAKTYKA

-Przygotowanie sprzętu / smarowanie

-Technika kroków biegowych

łączenie kroków i zmiana kierunku

- Elementy zjeżdżania

-Instruowanie

-Zawody i ich przygotowanie; na dystansie 2.5 – 5 km

Egzamin Praktyczny: -Wynik zawodów oraz ocena z ich organizacji.

-Krok naprzemianstronny klasyczny, jednokrok klasyczny,

jednokrok łyżwowy, dwukrok łyżwowy asynchroniczny, bądź inne elementy programu nauczania..

Ocena w skali 0-10; średnie minimum egzaminacyjne 7 pkt.

-Instruowanie (0-10); minimum egzaminacyjne 7 pkt.

TEORIA

-Analiza Techniki 4 godz lekcyjne

-Metodyka nauczania 4 godz lekcyjne

-NRS; całość w zarysie; szczegółowo konkurencje klasyczne, organizacja

imprez 3 godz lekcyjne

-Sprzęt i ekwipunek narciarski 1 godz lekcyjne

-Smarowanie nart 1 godz lekcyjne

-Higiena, pierwsza pomoc, niebezpieczeństwa, kodeks narciarski, reguły

bezpieczeństwa FIS rodzaje śniegów . 2 godz lekcyjne

-Organizacja i historia narciarstwa, tereny narciarskie do uprawiania

biegów. 3 godz lekcyjne


Egzamin Teoretyczny:

Sprawdzian pisemny z 7 zagadnień, oceny w skali 1-10,

minimum egzaminacyjne średnie 7 pkt. 2 godz lekcyjne

Praktyka, część techniczna: ( w/g. Programu Nauczania SITN)

1. Elementy podstawowe

Pozycja, zwroty i podejścia, bezkrok.

2. Kroki biegowe klasyczne

Krok naprzemianstronny klasyczny

Kroki klasyczne z równoczesną pracą ramion

Jednokrok

Dwukrok

3. Kroki łyżwowe

Krok łyżwowy bez wspomagania kijkami (łyżwowanie)

Krok półłyżwowy

Jednokrok łyżwowy

Dwukrok łyżwowy

Dwukrok łyżwowy "asynchroniczny"

Łyżwowy krok naprzemianstronny

4. Ewolucje zjazdowe

Zjazd na wprost

Zjazd wskos stoku

Ześlizg skośny

Pług

Łuki płużne

Skręty płużne

Zmiana kierunku jazdy przestępowaniem

Skręty równolegle