sitn.pl » Dokumenty » Unifikacja Instruktora Biegów PZN
Dokumenty

Unifikacja Instruktora Biegów PZN

C E L

Prolongata uprawnień instruktorskich i pomocnika instruktora, zapoznanie się z aktualnościami technicznymi i organizacyjnymi.

ORGANIZATOR

Kursy organizuje Komisja Narciarstwa Biegowego po akceptacji Zarządu SITN.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Instruktorzy PZN, Instruktorzy SITN – przez Instruktorów PZN rozumie się instruktorów, którzy uzyskali uprawnienia na CKI organizowanych przez SITN oraz przez były Wydział Narciarstwa Masowego PZN i były Wydział Sportu Młodzieżowego i Szkolenia Kadr PZN.

2. Posiadanie zaświadczenia lekarskiego wskazującego na brak przeciwwskazań do uprawiania narciarstwa biegowego względnie osobiście podpisanego oświadczenia.

3. Posiadanie odpowiedniego sprzętu i ubioru startowego względnie treningowego.

4. Opłacone na bieżąco składki SITN.

Ważność prolongowanych uprawnień: na kolejne 5 lat.

PROGRAM U N I F I KAC J I

Czas trwania: 3 dni szkolenia

Zajęcia praktyczne: 6 godzin dziennie w dwóch cyklach lekcyjnych – razem 18 godzin.

Egzamin praktyczny: na zakończenie kursu odbywa się egzamin w celu określenia poziomu technicznego uczestników unifikacji.

P R A K T Y K A :

– Technika kroków biegowych, łączenie kroków i zmiana kierunku,

– Elementy zjeżdżania,

– Instruowanie,

– Zawody i ich przygotowanie; na krótkim dystansie 2,5–5 km (zalecany podział na odcinki: klasyczny i dowolny).

T E O R I A :

– Analiza techniki, aktualności - 1 godz.,

– Metodyka nauczania - 1 godz.,

– Organizacja narciarstwa, władze SITN i PZN - 1 godz.

EGZAMIN

– Wynik zawodów,

– Krok naprzemianstronny klasyczny, jednokrok klasyczny, jednokrok łyżwowy, dwukrok łyżwowy asynchroniczny - ocena w skali 0–10,

– Instruowanie – ocena w skali 0–10.