sitn.pl » Dokumenty » Unifikacja Instruktora SITN Telemarku oraz Instruktora PZN Telemarku
Dokumenty

Unifikacja Instruktora SITN Telemarku oraz Instruktora PZN Telemarku

C E L

Prolongata uprawnień instruktorskich, aktualizacja umiejętności jazdy telemarkiem oraz nowości techniczno-organizacyjnych.

ORGANIZATOR

Komisja Telemarku po akceptacji Zarządu SITN PZN.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Instruktorzy SITN Telemarku, Instruktorzy PZN Telemarku.

2. Posiadanie zaświadczenia lekarskiego wskazującego na brak przeciwwskazań o uprawiania rekreacyjnego narciarstwa telemarkowego lub osobiście odpisanego oświadczenia.

3. Posiadanie odpowiedniego sprzętu.

4. Opłacone składki członkowskie SITN.

5. Ważność prolongowanych uprawnień: 5 lat.

PROGRAM U N I F I KAC J I

Czas trwania: 3 dni szkolenia.

Zajęcia praktyczne: 8 godzin lekcyjnych dziennie – razem 24 godziny lekcyjne.

Ewolucje zawarte w programie Nauczania Narciarstwa Telemarkowego SITN PZN.

Zajęcia teoretyczne: 3 godziny lekcyjne dziennie – 9 godzin lekcyjnych obejmujących zagadnienia:

– Bezpieczeństwo,

– Aktualizacja przepisów związanych z konkurencjami telemarku sportowego,

– Metodyka ogólna i szczegółowa,

– Analiza techniki.

EGZAMIN

Kurs kończy się egzaminem (w ostatnim dniu zajęć), na którym należy uzyskać średnie oceny minimalne z jazdy technicznej 7/10.