sitn.pl » Dokumenty » Kręci mnie BEZPIECZEŃSTWA NA STOKU
Dokumenty

Kręci mnie BEZPIECZEŃSTWA NA STOKU

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji podczas ferii zimowych 2018 zainicjowało kampanię informacyjno-edukacyjną na rzecz poprawy bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich pn. „Kręci mnie BEZPIECZEŃSTWO NA STOKU”. Celem przedsięwzięcia jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

Projekt będzie prowadzony dla dzieci – „Stok nie jest dla bałwanów”. Patronat honorowy udzieliło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Partnerstwo w kampanii zadeklarowali: Polski Związek Narciarski oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Fundacja PZU.

Elementem kampanii jest konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu Reguł FIS organizowany przez Komendę Główną Policji oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN. W konkursie mogą wziąć udział osoby urodzone w 2002 r. bądź później. Masz 16 lat lub mniej -weź udział w konkursie.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 20 lutego 2018 r. pracy plastycznej w formacie od A-5 do A-3, wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub przy użyciu programów komputerowych oraz wypełnionej karty zgłoszenia podpisanej przez opiekuna prawnego na adres: Komenda Główna Policji - Biuro Prewencji, ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa.

Jury przyzna nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas ogólnopolskiego finału konkursu.

Regulamin oraz kartę zgłoszenia można znaleźć na stronie internetowej www.policja.pl/bezpieczenstwo-na stoku