sitn.pl » Dokumenty » Kongresy i imprezy międzynarodowe » KONGRES INTERSKI Bułgaria Pamporovo 2019 » INTERSKI Pamporovo 2019
Dokumenty
STOK

INTERSKI Pamporovo 2019

Co cztery lata organizowany jest światowy kongres INTERSKI w celu wymiany poglądów na tematy związane ze nauczaniem sportów śnieżnych..

W każdym kongresie biorą udział przedstawiciele narodowych stowarzyszeń instruktorskich skupionych w INTERSKI. W tym wydarzeniu uczestniczą zaproszeni są przedstawiciele prasy branżowej oraz producenci sprzętu.

a w kongresie bierze udział również kilka tysięcy innych zainteresowanych stron.

Kongresy odbywają się za każdym razem w innym kraju wybieranym podczas Walnych Zebrań INTERSKI i zwykle trwają tydzień. Program obejmuje liczne seminaria, warsztaty i pokazy, a punktem kulminacyjnym są pokazy DEMO-TEAMÓW krajowych zespołów demonstracyjnych.

Kolejny kongres odbędzie się w Bułgarii, w miejscowości PAMPOROVO w roku 2019.

Aktywna jest strona kongresu. INTERSKI PAMPOROVO 2019

Publikujemy tez widok stoku przeznaczonego na pokazy DEMO TEMÓW, a także wstępny koszt pakietów kongresowych.

INTERSKI opublikowało harmonogram dzienny oraz opis działań, które zamierza zrealizować wspólnie z prawie 40 -tu stowarzyszeniami sportów śnieżnych.

SITN PZN spodziewa się oficjalnego zaproszenia do udziału w kongresie w marcu br.

Od tego momentu będziemy podawać terminy organizacyjne związane z udziałem w ekipie polskiej.

Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Logo b & wPakiet kongresowy