sitn.pl » Dokumenty » Kongresy i imprezy międzynarodowe » KONGRES INTERSKI Bułgaria Pamporovo 2019 » INTERSKI Pamporovo 2019
Dokumenty
STOK

INTERSKI Pamporovo 2019

Kraków, 12.09.2018 r. Informujemy, że do ekipy polskiej na Kongres 2019 przyjęto zgłoszenia ze strony www, maile oraz zgłoszenia pisemne składane do BIURA od marca br. , łącznie 45 osób reprezentujących SITN PZN i 7 SITS (snowboard). W skład delegacji wchodzą:
DEMOTEAM ALPINE 9 osób,
DEMOTEAM Telemark 4 osoby,
DEMOTEAM snowboard.

Kolejne informacje będą podawane bezpośrednio zainteresowanym.
KZ

Kraków, 2.07.2018 r. Informujemy, że uruchomione zostało zapisywanie się na Kongres poprzez stronę www.
Patrz >> Zgłoszenia:
KZ

Kraków, 18.04.2018 r. INFORMACJA "PIERWSZA"

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń /deklaracji udziału. Zakładamy, że proces ten zakończymy do 30 września br. Osoby zdecydowane proszone są o przesyłanie zgłoszenia/deklaracji z określeniem transportu do Bułgarii (propozycje to: przelot samolotem, transport autobusem lub indywidualnie samochodem). Do 15 października br. przewidujemy pierwszą wpłatę zaliczkową od członka delegacji SITN PZN.

Kolejne informacje podawać będziemy w zależności od otrzymanych wskazówek logistycznych Organizatora.

Kraków, 16.04.2018 r. INFORMACJA "0"

Organizator od 9.04.2018 r. wprowadził możliwość rejestracji ekip w hotelach. Ceny pakietu kongresowego w zależności od poziomu hotelu i pokoju widoczne są w zakładce "Congress guide" na stronie kongresu (patrz również tabela w tej wiadomości). Świadczenia wynikające z pakietu kongresowego są również opisane. Oficjalnym językiem kongresu będzie język angielski. Organizator podał koszty transferów z Sofia Airport-Pamporovo -Sofia Airport -60 euro od osoby lub Plovdiv Airport-Pamporovo-Plovdiv Airport -30 euro od osoby. Możlwe też są transporty indywidualne od 46 do 80 euro od osoby w zależności od Airortu.

W procesie rejestracji uczestnika i wyboru pokoju NIEZBĘDNA jest standardowa fotografia legitymacyjna w pliku graficznym nie większa niż 100kB. Dla osób będących w BAZIE SITN PZN przesyłanie foto nie jest konieczne.

****************************************************************************************

Co cztery lata organizowany jest światowy kongres INTERSKI w celu wymiany poglądów na tematy związane ze nauczaniem sportów śnieżnych..

W każdym kongresie biorą udział przedstawiciele narodowych stowarzyszeń instruktorskich skupionych w INTERSKI. W tym wydarzeniu uczestniczą zaproszeni są przedstawiciele prasy branżowej oraz producenci sprzętu.

W kongresie bierze udział również kilka tysięcy innych zainteresowanych stron.

Kongresy odbywają się za każdym razem w innym kraju wybieranym podczas Walnych Zebrań INTERSKI i zwykle trwają tydzień. Program obejmuje liczne seminaria, warsztaty i pokazy, a punktem kulminacyjnym są pokazy DEMO-TEAMÓW krajowych zespołów demonstracyjnych.

Kolejny kongres odbędzie się w Bułgarii, w miejscowości PAMPOROVO w roku 2019.

Aktywna jest strona kongresu. INTERSKI PAMPOROVO 2019

Publikujemy tez widok stoku przeznaczonego na pokazy DEMO TEMÓW, a także wstępny koszt pakietów kongresowych.

INTERSKI opublikowało harmonogram dzienny oraz opis działań, które zamierza zrealizować wspólnie z prawie 40 -tu stowarzyszeniami sportów śnieżnych.

SITN PZN spodziewa się oficjalnego zaproszenia do udziału w kongresie w marcu br.

Od tego momentu będziemy podawać terminy organizacyjne związane z udziałem w ekipie polskiej.

Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Logo b & wPakiet kongresowy