sitn.pl » Dokumenty » Kongresy i imprezy międzynarodowe » KONGRES INTERSKI Bułgaria Pamporovo 2019 » INTERSKI Pamporovo 2019
Dokumenty
STOK

INTERSKI Pamporovo 2019

Kraków, 2.07.2018 r. Informujemy, że uruchomione zostało zapisywanie się na Kongres poprzez stronę www.
Patrz >> Zgłoszenia:
KZ

Kraków, 18.04.2018 r. INFORMACJA "PIERWSZA"

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń /deklaracji udziału. Zakładamy, że proces ten zakończymy do 30 września br. Osoby zdecydowane proszone są o przesyłanie zgłoszenia/deklaracji z określeniem transportu do Bułgarii (propozycje to: przelot samolotem, transport autobusem lub indywidualnie samochodem). Do 15 października br. przewidujemy pierwszą wpłatę zaliczkową od członka delegacji SITN PZN.

Kolejne informacje podawać będziemy w zależności od otrzymanych wskazówek logistycznych Organizatora.

Kraków, 16.04.2018 r. INFORMACJA "0"

Organizator od 9.04.2018 r. wprowadził możliwość rejestracji ekip w hotelach. Ceny pakietu kongresowego w zależności od poziomu hotelu i pokoju widoczne są w zakładce "Congress guide" na stronie kongresu (patrz również tabela w tej wiadomości). Świadczenia wynikające z pakietu kongresowego są również opisane. Oficjalnym językiem kongresu będzie język angielski. Organizator podał koszty transferów z Sofia Airport-Pamporovo -Sofia Airport -60 euro od osoby lub Plovdiv Airport-Pamporovo-Plovdiv Airport -30 euro od osoby. Możlwe też są transporty indywidualne od 46 do 80 euro od osoby w zależności od Airortu.

W procesie rejestracji uczestnika i wyboru pokoju NIEZBĘDNA jest standardowa fotografia legitymacyjna w pliku graficznym nie większa niż 100kB. Dla osób będących w BAZIE SITN PZN przesyłanie foto nie jest konieczne.

****************************************************************************************

Co cztery lata organizowany jest światowy kongres INTERSKI w celu wymiany poglądów na tematy związane ze nauczaniem sportów śnieżnych..

W każdym kongresie biorą udział przedstawiciele narodowych stowarzyszeń instruktorskich skupionych w INTERSKI. W tym wydarzeniu uczestniczą zaproszeni są przedstawiciele prasy branżowej oraz producenci sprzętu.

W kongresie bierze udział również kilka tysięcy innych zainteresowanych stron.

Kongresy odbywają się za każdym razem w innym kraju wybieranym podczas Walnych Zebrań INTERSKI i zwykle trwają tydzień. Program obejmuje liczne seminaria, warsztaty i pokazy, a punktem kulminacyjnym są pokazy DEMO-TEAMÓW krajowych zespołów demonstracyjnych.

Kolejny kongres odbędzie się w Bułgarii, w miejscowości PAMPOROVO w roku 2019.

Aktywna jest strona kongresu. INTERSKI PAMPOROVO 2019

Publikujemy tez widok stoku przeznaczonego na pokazy DEMO TEMÓW, a także wstępny koszt pakietów kongresowych.

INTERSKI opublikowało harmonogram dzienny oraz opis działań, które zamierza zrealizować wspólnie z prawie 40 -tu stowarzyszeniami sportów śnieżnych.

SITN PZN spodziewa się oficjalnego zaproszenia do udziału w kongresie w marcu br.

Od tego momentu będziemy podawać terminy organizacyjne związane z udziałem w ekipie polskiej.

Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Logo b & wPakiet kongresowy