sitn.pl » Kalendarz » Strona sitn.pl / podstrony własne LSN z przyznaną licencją (zakładki szkół narciarskich), 1 lipca (poniedziałek) – 31 sierpnia 2019 (sobota)
Kalendarz

WPROWADZANIE danych PLANOWANYCH imprez i kursów organizowanych przez szkoły narciarskie z licencja PZN

1 lipca (poniedziałek) – 31 sierpnia 2019 (sobota), Strona sitn.pl / podstrony własne LSN z przyznaną licencją (zakładki szkół narciarskich)

Uwagi

KLSN umieszcza dane adresowe i informacje o kursach SN w Informatorze Przedsezonowym pod warunkiem spełnienia warunków regulaminowych oraz wypełnienia zakładek: Szkola, Kursy, Kadra, Terminarz w profilu szkoły publikowanym na stronie www.sitn.pl po zalogowaniu się w panelu szkoły narciarskiej (www.sitn.pl/admin).
Login i hasło podaje BIURO SITN PZN dla szkół starających się po raz pierwszy o licencję a dla szkół posiadających licencje w poprzednich sezonach dane do logowania pozostają bez zmian.
W razie trudności prosimy o kontakt z BIUREM.
T E R M I N to do 31 sierpnia (zamknięcie składu drukarskiego)
Po tym terminie dane SN będą publikowane wyłącznie na stronie internetowej.

Wprowadzamy również „ LOGO SN do druku” w programach graficznych w rozdzielczości 300 DPI, będzie
wykorzystywane w publikacjach stowarzyszenia w celach promocji szkół narciarskich (Informatory, prasa, plakaty itp.).
UWAGA: DANE do Informatora pobieramy WYŁĄCZNIE z zakładek SZKÓŁ programowo, bezpośrednio z naszego serwera.