sitn.pl » o SITN » Struktura organizacyjna » Komisja Licencjonowanych Szkół Narciarskich
Komisja Licencjonowanych Szkół Narciarskich

Działalność

Komisja Licencjonowanych Szkół Narciarskich
Komisja działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Stowarzyszenia. W skład komisji wchodzą kierownicy wyszkolenia licencjonowanych szkół narciarskich wybrani przez zgromadzenie przedstawicieli tychże szkół. Zgromadzenie przedstawicieli LSN odbyło się podczas Kursokonferencji IWiA i spotkania Kierowników LSN w dniu 13.10.2018 r. w Krakowie.
(Kontakt: e-mail: szkoly@sitn.pl)

Skład

Komisja Licencjonowanych Szkół Narciarskich
Andrzej Milewski
Andrzej Milewski
Przewodniczący
Anna Klepacka
Anna Klepacka
Z-ca Przewodniczącego
Piotr Bogusz
Piotr Bogusz
Członek
Tomasz Cichy
Tomasz Cichy
Członek
Jakub Kowalski
Jakub Kowalski
Członek