sitn.pl » o SITN » Struktura organizacyjna » Komisja licencjonowanych szkół narciarskich
Komisja licencjonowanych szkół narciarskich

Działalność

Komisja działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Stowarzyszenia. W skład komisji wchodzą kierownicy wyszkolenia licencjonowanych szkół narciarskich wybrani przez zgromadzenie przedstawicieli tychże szkół.
(Kontakt: e-mail: szkoly@sitn.pl)

Skład

Andrzej Milewski
Andrzej Milewski
Przewodniczący
Piotr Bogusz
Piotr Bogusz
Z-ca Przewodniczącego
Jacek Żaba
Jacek Żaba
Członek
Anna Klepacka
Anna Klepacka
Członek
Bogdan (Maciek) Pietrykowski
Bogdan (Maciek) Pietrykowski
Członek