sitn.pl » o SITN » Struktura organizacyjna » Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna

Działalność

Skład Komisji został wybrany przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na okres od 2018 do 2022 roku.

Skład

Ludwik Żukowski
Ludwik Żukowski
Przewodniczący
gsm:
501 188 881
e-mail:
Michał Rebajn
Michał Rebajn
Z-ca Przewodniczącego
Łukasz Szumski
Łukasz Szumski
Sekretarz
Tomasz Pindycki
Tomasz Pindycki
Członek
Andrzej Wygoda
Andrzej Wygoda
Członek