sitn.pl » o SITN » Struktura organizacyjna » V-ce Prezes ds. Szkolenia
V-ce Prezes ds. Szkolenia

Działalność

Komisja Licencjonowanych Szkół Narciarskich
Komisja działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Stowarzyszenia. W skład komisji wchodzą kierownicy wyszkolenia licencjonowanych szkół narciarskich wybrani przez zgromadzenie przedstawicieli tychże szkół. Zgromadzenie przedstawicieli LSN odbyło się podczas Kursokonferencji IWiA i spotkania Kierowników LSN w dniu 13.10.2018 r. w Krakowie.
(Kontakt: e-mail: szkoly@sitn.pl)
Komisja Narciarstwa Zjazdowego
Komisja Narciarstwa Zjazdowego decyduje o treściach merytorycznych i technicznych zjazdowego szkolenia narciarskiego. Określa stopnie wyszkolenia, kryteria kwalifikacyjne, uprawnienia poszczególnych stopni oraz zasady ich weryfikacji. Ustala programy kursów kadrowych oraz kryteria egzaminacyjne. Zajmuje się naborem przyszłej kadry instruktorów wykładowców.
Komisja Narciarstwa Biegowego
Powołana w dniu 10.07.2014r.
Komisja ds. Asystentów

Podkomisja jest odpowiedzialna za kształcenie kadry instruktorów wykładowców, asystentów, przygotowanie merytoryczne konferencji i innych spotkań instruktorów.

W kadencji 2018 - 2022 zaproszono do składu Komisji konsultantów w dyscyplinach:

Biegi - IW Maria NĘDZA

Telemark - IW Piotr Kapustianyk

Komisja Narciarstwa Adaptowanego
Powołana 10.07.2014r.
Komisja ds. Szkolenia Dzieci
Podkomisja opracowuje program kształcenia dzieci.
Komisja Telemarku
Podkomisja zajmuje się opracowaniem programów nauczania i wytycznych szkoleniowych dla kursów telemarku oraz organizacją kursów.
Komisja Instruktorów Zawodowych ISIA
Powołana w kadencji 2018 - 2022.
Współpracuje z Podkomisjami: Ski-tourową, Lawinową i Freeride'u.
Podkomisja Lawinowa
Współpracuje z Komisją Instruktorów Zawodowych ISIA.
Podkomisja Ski-tourowa
Współpracuje z Komisją Instruktorów Zawodowych ISIA.
Podkomisja Freeride'u
Współpracuje z Komisją Instruktorów Zawodowych ISIA.

Skład

Piotr Stawarz
Piotr Stawarz
V-ce Prezes
Komisja Licencjonowanych Szkół Narciarskich
Andrzej Milewski
Andrzej Milewski
Przewodniczący
Anna Klepacka
Anna Klepacka
Z-ca Przewodniczącego
Piotr Bogusz
Piotr Bogusz
Członek
Tomasz Cichy
Tomasz Cichy
Członek
Jakub Kowalski
Jakub Kowalski
Członek
Komisja Narciarstwa Zjazdowego
Piotr Stawarz
Piotr Stawarz
Przewodniczący
Anna Buczek
Anna Buczek
Członek
Bartłomiej Gąsienica-Józkowy
Bartłomiej Gąsienica-Józkowy
Członek
Katarzyna Górska
Katarzyna Górska
Członek
Łukasz Guńka
Łukasz Guńka
Członek
Przemysław Klimczak
Przemysław Klimczak
Członek
Adam Markiel
Adam Markiel
Członek
Wojciech Podgórny
Wojciech Podgórny
Członek
Zbigniew Sokalski
Zbigniew Sokalski
Członek
Komisja Narciarstwa Biegowego
Anna Guzik
Anna Guzik
Przewodniczący
Maria Nędza
Maria Nędza
Z-ca Przewodniczącego
Katarzyna Maciążek
Katarzyna Maciążek
Członek
Jerzy Dyczkowski
Jerzy Dyczkowski
Członek
Paweł Rzeszut
Paweł Rzeszut
Członek
Komisja ds. Asystentów
Katarzyna Górska
Katarzyna Górska
Przewodniczący
Anna Buczek
Anna Buczek
Członek
Łukasz Guńka
Łukasz Guńka
Członek
Tomasz Stelmach
Tomasz Stelmach
Członek
Maria Nędza
Maria Nędza
Członek
Piotr Kapustianyk
Piotr Kapustianyk
Członek
Komisja Narciarstwa Adaptowanego
Beata Blachura
Beata Blachura
Przewodniczący
Monika Cyran
Członek
Jakub Dyda
Członek
Piotr Gostyński
Piotr Gostyński
Członek
Dominik Jonas
Dominik Jonas
Członek
Krzysztof Makowski
Krzysztof Makowski
Członek
Piotr Marek
Piotr Marek
Członek
Grzegorz Pomes
Grzegorz Pomes
Członek
Szymon Słoma
Szymon Słoma
Członek
Jarosław Smajdor
Jarosław Smajdor
Członek
Łukasz Szeliga
Członek
Wojciech Woźnica
Wojciech Woźnica
Członek
e-mail:
Komisja ds. Szkolenia Dzieci
Anna Buczek
Anna Buczek
Przewodniczący
Katarzyna Górska
Katarzyna Górska
Członek
Katarzyna Małysa-Sonik
Katarzyna Małysa-Sonik
Członek
Marek Palik
Marek Palik
Członek
Florian Parnicki
Florian Parnicki
Członek
Izabela Wysocka
Izabela Wysocka
Członek
Komisja Telemarku
Piotr Kapustianyk
Piotr Kapustianyk
Przewodniczący
Sławomir Lassak
Sławomir Lassak
Członek
Józef Szot
Józef Szot
Członek
Piotr Tekiel
Piotr Tekiel
Członek
Komisja Instruktorów Zawodowych ISIA
Grzegorz Dendys
Grzegorz Dendys
Przewodniczący
Arkadiusz Heller
Arkadiusz Heller
Członek
Marek Palik
Marek Palik
Członek
Maciej Sawicki
Maciej Sawicki
Członek
Podkomisja Lawinowa
Andrzej Marasek
Andrzej Marasek
Przewodniczący
Bartłomiej Gąsienica-Józkowy
Bartłomiej Gąsienica-Józkowy
Członek
Podkomisja Ski-tourowa
Adam Marasek
Adam Marasek
Przewodniczący
Bartłomiej Gąsienica-Józkowy
Bartłomiej Gąsienica-Józkowy
Członek
Podkomisja Freeride'u
Grzegorz Dendys
Grzegorz Dendys
Przewodniczący