sitn.pl » Szkolenie » Centralny Kurs Instruktorski » Zakopane, 25 marca (sobota) – 2 kwietnia 2017 (niedziela)
Szkolenie

Centralny Kurs Instruktorski (część metodyczna)

25 marca (sobota) – 2 kwietnia 2017 (niedziela), Zakopane

 

Rozpoczęcie kursu

godzina  
18:00
miejsce  
Zakopane DW Maria

Uczestnictwo

uczestnicy  
Pomocnicy Instruktora
warunki uczestnictwa  
ukończenie 18-ego roku życia
ukończenie szkoły średniej
ważny stopień Pomocnika Instruktora PZN
ukończenie kursu teoretycznego na państwowy stopień Instruktora Rekreacji / Sportu
opłacona składka SITN
zaliczona część techniczno - sportowa CKI
koszt  
950 zł

Informacje dodatkowe

zakwaterowanie  
we własnym zakresie
ubezpieczenie  
we własnym zakresie
wyciągi  
we własnym zakresie

Zgłoszenia

termin zgłoszeń internetowych  
2017-03-20
wymagane dokumenty  
kserokopia świadectwa dojrzałości
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiajacym uprawianie narciarstwa lub własnoręcznie podpisane oświadczenie
świadectwo ukończenia kursu teoretycznego
dowód wpłaty
liczba miejsc  
wg zgłoszeń, minimum 10 osób
termin zgłoszeń  
2017-03-20
uwagi  
Centralny Kurs Instruktorski rozpoczyna się zebraniem organizacyjnym w sobotę 25.03.2017 o godz. 18.00 w DW "Maria"

Uwagi

Bazą kursu CKI jest Dom Wypoczynkowy "Maria" w Zakopanem, Podhalańska 3
info@mariazakopane.pl, tel. 18 201 58 12, 601 409 285

Kursanci proszeni są o rezerwacje miejsc pobytowych na podane wyżej dane.
Koszt zakwaterowanie + wyżywienie 70 zł (dziennie) od osoby.
Dla osób mieszkających w Zakopanem i okolicach (które nie mieszkają w DW Maria) opłata za korzystanie z sali wykładowej dziennie 10 zł od osoby.