sitn.pl » Szkolenie » Centralny Kurs Instruktorski » Pejo, TRENTINO, Włochy, 2 (sobota) – 9 grudnia 2017 (sobota)
Szkolenie

Centralny Kurs Instruktorski nr 1

2 (sobota) – 9 grudnia 2017 (sobota), Pejo, TRENTINO, Włochy

 

Rozpoczęcie kursu

miejsce  
Pejo

Uczestnictwo

uczestnicy  
Pomocnicy Instruktora PZN / instruktorzy SITN
warunki uczestnictwa  
ukończenie 18-ego roku życia
ukończenie szkoły średniej
ważny stopień Pomocnika Instruktora PZN
ukończenie kursu teoretycznego na państwowy stopień Instruktora Sportu
opłacona składka SITN
koszt  
950 PLN szkolenie

Informacje dodatkowe

zakwaterowanie  
pakiet
ubezpieczenie  
SITN PZN
wyciągi  
pakiet

Zgłoszenia

termin zgłoszeń internetowych  
2017-11-15
wymagane dokumenty  
kserokopia świadectwa dojrzałości
zaswiadczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiajacym uprawianie narciarstwa (2 miesiące ważności)
świadectwo ukończenia kursu teoretycznego
dowód wpłaty
liczba miejsc  
20
termin zgłoszeń  
2017-11-15

Uwagi

Cena pakiety aktualnie w negocjacji.