sitn.pl » Szkolenie » Centralny Kurs Instruktorski » Pejo, TRENTINO, Włochy, 2 (sobota) – 9 grudnia 2017 (sobota)
Szkolenie

Centralny Kurs Instruktorski nr 1

2 (sobota) – 9 grudnia 2017 (sobota), Pejo, TRENTINO, Włochy

 

Rozpoczęcie kursu

miejsce  
Pejo

Uczestnictwo

uczestnicy  
Pomocnicy Instruktora PZN / instruktorzy SITN
warunki uczestnictwa  
ukończenie 18-ego roku życia
ukończenie szkoły średniej
ważny stopień Pomocnika Instruktora PZN
ukończenie kursu teoretycznego na państwowy stopień Instruktora Sportu, zaliczony staż w Licencjonowanej Szkole Narciarskiej minimum 7 dni
opłacona składka SITN
koszt  
950 PLN szkolenie

Informacje dodatkowe

zakwaterowanie  
pakiet
ubezpieczenie  
SITN PZN
wyciągi  
pakiet

Zgłoszenia

termin zgłoszeń internetowych  
2017-11-15
wymagane dokumenty  
kserokopia świadectwa dojrzałości
zaswiadczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiajacym uprawianie narciarstwa (2 miesiące ważności)
świadectwo ukończenia kursu teoretycznego
dowód wpłaty
liczba miejsc  
20
termin zgłoszeń  
2017-11-15

Uwagi

Cena pakiety aktualnie w negocjacji.