sitn.pl » Szkolenie » Centralny Kurs Instruktorski » Zakopane, 31 marca (niedziela) – 7 kwietnia 2019 (niedziela)
Szkolenie

Centralny Kurs Instruktorski część metodyczna

31 marca (niedziela) – 7 kwietnia 2019 (niedziela), Zakopane

 

Rozpoczęcie kursu

Uczestnictwo

uczestnicy  
Pomocnicy Instruktora
warunki uczestnictwa  
ukończenie 18-ego roku życia
ukończenie szkoły średniej
ważny stopień Pomocnika Instruktora PZN
uzyskanie kwalifikacji z Zawodach Regionalnych
ukończenie kursu teoretycznego na państwowy stopień Instruktora Rekreacji
opłacona składka SITN
koszt  
950 zł

Informacje dodatkowe

zakwaterowanie  
we własnym zakresie
ubezpieczenie  
we własnym zakresie
wyciągi  
we własnym zakresie

Zgłoszenia

termin zgłoszeń internetowych  
2019-03-22
wymagane dokumenty  
kserokopia świadectwa dojrzałości
zaswiadczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiajacym uprawianie narciarstwa (2 miesiące ważności)
świadectwo ukończenia kursu teoretycznego
dowód wpłaty
termin zgłoszeń  
2019-03-22