sitn.pl » Szkolenie » Centralny Kurs Instruktorski » Maso Corto (ITA), 23 (sobota) – 30 listopada 2019 (sobota)
Szkolenie

Centralny Kurs Instruktorski nr 1

23 (sobota) – 30 listopada 2019 (sobota), Maso Corto (ITA)

 

Rozpoczęcie kursu

miejsce  
Maso Corto (ITA)

Uczestnictwo

uczestnicy  
Pomocnicy Instruktora, Instruktorzy SITN
warunki uczestnictwa  
ukończenie 18-ego roku życia
ukończenie szkoły średniej
ważny stopień Pomocnika Instruktora PZN lub Instruktora SITN
ukończenie cz. teoretycznej kursu instruktora sportu
opłacona składka SITN
koszt  
1100 PLN

Informacje dodatkowe

zakwaterowanie  
obligatoryjne w ośrodku wskazanym w wyłonionej w konkursie ofercie noclegu
ubezpieczenie  
w cenie kursu
wyciągi  
w cenie pobytu

Zgłoszenia

termin zgłoszeń internetowych  
2019-10-18
wymagane dokumenty  
kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym uprawianie narciarstwa (2 miesiące ważności)
potwierdzenie opłaty za kurs
potwierdzenie opłaty za pobyt
liczba miejsc  
35
termin zgłoszeń  
2019-10-18

Uwagi

* * * W A Ż N E * * *

Informujemy, że uczestnictwo w kursie jest możliwe wyłącznie pod warunkiem skorzystania z wyłonionej w konkursie oferty noclegu. Innymi słowy niezbędne będzie wykupienie zarówno noclegu (u wyłonionego w konkursie Organizatora) jak i szkolenia (w SITN). Osoby, które wykupią nocleg we własnym zakresie nie będą przyjęte na kurs.

Ponadto wskazujemy, że w przypadku, jeżeli liczba uczestników w terminie przewidzianym na zgłoszenia będzie zbyt niska (poniżej 2 grup szkoleniowych), kurs nie odbędzie się.

Link do oferty transport+nocleg+wyżywienie+karnet: http://www.wildholidays.pl/wyjazdsitn/