sitn.pl » Szkolenie » Egzamin Regionalny » Pitztal Austria, 8 listopada 2017 (środa)
Szkolenie

Egzamin Regionalny

8 listopada 2017 (środa), Pitztal Austria
Organizator: FABRYKA NARCIARZY

Uwagi

Egzamin Regionalny lodowiec Pitztal 08.11.2017

1.Zgł‚oszenia do 4.11.2017 na adres: piotr.tekiel@fabrykanarciarzy.pl tel. 506124112

Powinno zawierać imię™, nazwisko, datę™ urodzenia, adres i szkołę™ kursu PI lub kopię™ legitymacji MSIT lub AWF.

Biuro zawodów / wydawanie numerów / we wtorek 07.11.2017 godz 21.00 w hotelu Kirchenwirt w miejscowości Plangeross lub rano o 9.00 - 8.11.2017 w restauracji (poziom -1) przy górnej stacji kolei na lodowiec.

Każdy otrzyma potwierdzenie przyję™cia zgł‚oszenia.

2. Obowią…zuje posiadanie indeksu ze zdję™ciem lub legitymacji MSiT lub AWF.

3. Opłata startowa 100 zł‚ ( wpł‚ata na podane konto ).

4. Uczestnicy startują… na wł‚asną… odpowiedzialność‡ i mają… obowią…zek ubezpieczyć‡ się™ od

NNW i KL za granicami RP.

5. Obowią…zuje posiadanie kasku i ochraniaczy na rę™ce i nogi.

6. Oglą…danie trasy slalomu z zał‚oźonymi numerami o godz. 9.40 – 9.55

7. Start I przejazdu o godz. 10.00. Osoby, które uzyskają… limit w I przejeździe nie jadą…

drugiego.

8. Jazda techniczna rozpocznie się™ po zakoń„czeniu slalomu.

9. Wpisy do indeksu po ogł‚oszeniu wyników ok. 45 minut po zakoń„czeniu ER.

W przypadku pytań„ proszę™ o kontakt: Piotr Tekiel 506124112