sitn.pl » Szkolenie » Instruktor PZN - poziom 2
Instruktor PZN -  poziom 2

Instruktor PZN jest pośrednim stopniem szkoleniowym SITN PZN w zakresie nauczania narciarstwa. Zakres przeszkolenia odpowiada międzynarodowym wymaganiom IVSI dla instruktora amatora. Uprawnia do samodzielnego nauczania narciarstwa.

Do kursu instruktorskiego może przystąpić każdy Pomocnik Instruktora PZN/Instruktor SITN, który ma ważne uprawnienia, a także zawodnik PZN posiadającym co najmniej 1 klasę sportową. Obowiązuje zaliczenie kursu teoretycznego. Uwaga: pomocnicy instruktora, którzy posiadają legitymację, odtwarzają uprawnienia podczas UNIFIKACJI, a nie podczas Egzaminu Regionalnego!

Kurs jest dwuczęściowy. Składa się z części techniczno-sportowej oraz z części metodycznej. Po każdej części kursu odbywa się egzamin przed komisją egzaminacyjną Stowarzyszenia. Wymagania na tym poziomie są wyższe niż na poziomie "1". Instruktor PZN może wykupić legitymację IVSI (Międzynarodowy Związek Instruktorów Amatorów). W systemie szkoleniowym SITN PZN oraz IVSI stopień ten podlega okresowej weryfikacji (co 3 lata). Instruktor PZN jest zobowiązany do okresowej unifikacji co trzy lata.

Szczegółowe informacje dotyczące kursu znaleźć można w części dla członków Stowarzyszenia(po zalogowaniu).

Sezon: 2017/2018
Centralny Kurs Instruktorski nr 12 (sobota) – 9 grudnia 2017 (sobota), Pejo, TRENTINO, Włochy
zgłoszeniaCentralny Kurs Instruktorski nr 27 (niedziela) – 14 stycznia 2018 (niedziela), Kluszkowce
zgłoszeniaCentralny Kurs Instruktorski nr 325 lutego (niedziela) – 4 marca 2018 (niedziela), Kluszkowce
zgłoszeniaCentralny Kurs Instruktorski cz. metodyczna18 (niedziela) – 25 marca 2018 (niedziela), Zakopane