sitn.pl » Szkolenie » Instruktor Wykładowca - funkcja w SITN-PZN
Instruktor Wykładowca - funkcja w SITN-PZN

Instruktor Wykładowca jest to instruktor Polskiego Związku Narciarskiego zrzeszony w Stowarzyszeniu, który z racji swych predyspozycji dydaktycznych, umiejętności technicznych jazdy na nartach oraz wiedzy uczy przyszłych instruktorów.

Instruktor Wykładowca jest stopniem funkcyjnym, co oznacza, że funkcję nauczyciela wykonuje się na potrzeby Stowarzyszenia realizując jego wytyczne szkoleniowe. Funkcja "wykładowcy" podlega okresowej weryfikacji.

Spełnienie wysokich wymogów z zakresu umiejętności technicznych jazdy na nartach (w tym jazdy sportowej), pokazu poszczególnych ewolucji, wiedzy z zakresu metodyki i dydaktyki oraz wiedzy specjalistycznej związanej z narciarstwem umożliwia rozpoczęcie stażu asystenckiego.
Od egzaminu wstępnego, poprzez kursy stażowe aż do obrony pracy kandydackiej ASYSTENT jest oceniany.

Instruktorzy Wykładowcy stanowią grupę najlepiej przygotowanych instruktorów i z racji tego przygotowania odpowiadają za upowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej w Stowarzyszeniu.
Tylko Instruktor Wykładowca może zostać kierownikiem technicznym licencjonowanej szkoły narciarskiej A+B.

Pełna informacja dotycząca wymogów do kandydowania do funkcji wykładowcy, jego prawa i obowiązki w części dla członków Stowarzyszenia.