sitn.pl » Szkolenie » Instruktor Wykładowca PZN - funkcja w SITN-PZN - poziom 5
Instruktor Wykładowca PZN - funkcja w SITN-PZN - poziom 5

Instruktor Wykładowca PZN - to instruktor Polskiego Związku Narciarskiego zrzeszony w Stowarzyszeniu, który z racji swych predyspozycji dydaktycznych, wysokich umiejętności technicznych jazdy na nartach oraz kompleksowe wiedzy z zakresu sportów śnieżnych uczy przyszłych instruktorów, swoją postawą stanowiąc wzór do naśladowania.

Instruktor Wykładowca jest stopniem funkcyjnym, co oznacza, że funkcję nauczyciela wykonuje się na potrzeby Stowarzyszenia realizując jego wytyczne szkoleniowe. Funkcja "wykładowcy" podlega okresowej weryfikacji i jest zależna od aktywności w SITN oraz wymogów określanych przez Komisję Szkolenia w wytycznych szkolenia.

Spełnienie wysokich wymogów z zakresu umiejętności technicznych jazdy na nartach (w tym jazdy sportowej), pokazu poszczególnych ewolucji, wiedzy z zakresu metodyki i dydaktyki oraz wiedzy specjalistycznej związanej z narciarstwem umożliwia rozpoczęcie stażu asystenckiego. Rozpoczęcie drogi do otrzymania uprawnień do szkolenia kadry następuje po minimalnie 5-cio letnim stażu jako instruktor oraz przynajmniej jednej unifikacji. Praca instruktora musi być potwierdzona w rocznych sprawozdaniach Szkół Narciarskich.
Od egzaminu wstępnego, poprzez kursy stażowe aż do obrony pracy kandydackiej ASYSTENT jest oceniany.

Instruktorzy Wykładowcy stanowią grupę najlepiej przygotowanych instruktorów i z racji tego przygotowania odpowiadają za upowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej w Stowarzyszeniu.
Tylko Instruktor Wykładowca może zostać kierownikiem technicznym licencjonowanej szkoły narciarskiej A+B.

Pełna informacja dotycząca wymogów do kandydowania do funkcji wykładowcy, jego prawa i obowiązki w części dla członków Stowarzyszenia.