sitn.pl » Szkolenie » Instruktor zawodowy (ISIA) - poziom 4
Instruktor zawodowy (ISIA) - poziom 4

Instruktor zawodowy jest najwyższym stopniem szkoleniowym w Stowarzyszeniu. Stopień ten odpowiada wymogom ISIA.

Instruktor posiada wysokie umiejętności narciarskie potwierdzone stopniem Instruktora PZN i zaliczonym sprawdzianem sportowym w slalomie gigancie (wynik podczas Mistrzostw Polski Instruktorów PZN na poziomie 8,5 pkt. - patrz listy kwalifikacji z ubiegłych sezonów). Praktyczne umiejętności nauczania potwierdzone są praktyką zawodową (co najmniej trzyletnia dwutygodniowa praktyka w Licencjonowanej Szkole Narciarskiej udokumentowana w sprawozdaniu posezonowym szkoły). Doświadczenie wsparte odbyciem dodatkowych kursów specjalistycznych: kursu lawinowego, kursu skiturowego oraz przeszkoleniem w drugiej dyscyplinie sportów śnieżnych.
Taki cykl szkoleniowy trwa 320 godzin i upoważnia do noszenia oznaczeń ISIA a SITN PZN wydaje legitymację oraz znaczek roczny. KARTĘ ISIA otrzymuje się po zaliczeniu na odpowiednim poziomie testu bezpieczeństwa oraz testu GS ( ISIA-TEST) organizowanego przez ISIA. KARTA ISIA potwierdza poziom 450 godzin wyszkolenia i wydawana jest przez ISIA za pośrednictwem SITN PZN.

Instruktora PZN posiadającego legitymację Instruktora zawodowego obowiązuję okresowa weryfikacja uprawnień (unifikacja) co 2 lata. Do otrzymania rocznego znaczka ISIA prolongującego ważność legitymacji instruktora ISIA upoważnia ważna legitymacja instruktora PZN obowiązująca na terenie Polski.

Posiadanie stopnia instruktora zawodowego ułatwia zatrudnienie w wielu szkołach narciarskich na świecie.

Pełna informacja o programie kursu w części dla członków Stowarzyszenia (po zalogowaniu się).

Aktualizacja na sezon 2017/2018 Komisja Zagraniczna