sitn.pl » Szkolenie » Kurs kwalifikacyjny - poziom wstępny
Kurs kwalifikacyjny -  poziom wstępny

DEFINICJA

Kwalifikant, to osoba, która ukończyła kurs formujący (kwalifikacyjny) przed przystąpieniem do właściwego szkolenia na stopnie instruktorskie.

Zadania kursu


Celem kursu jest przygotowanie kandydatów na kurs Pomocnika Instruktora , INSTRUKTORA SITN oraz zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi wiadomościami niezbędnymi każdemu narciarzowi.

Kryterium kwalifikacyjne

  1. Ukończone 16 lat w roku, w którym odbywa się kurs.
  2. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia umożliwiający czynne uprawianie narciarstwa lub oświadczenie o zdolności do uprawiania narciarstwa (podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych) dla osób niepełnoletnich.
  3. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na udział w kursie dla osób niepełnoletnich.

Kurs

Prawo organizowania i prowadzenia zajęć:
Organizacja szkolenia: Licencjonowane Szkoły Narciarskie (licencja SITN-PZN A+B).
Prowadzenie zajęć IW oraz Instruktorzy PZN z ważnymi uprawnieniami PZN.


Program kursu

PRAKTYKA
5 dni szkolenia po 5 godzin lekcyjnych lekcyjnych dziennie:
- nauczanie i doskonalenie techniki jazdy, w tym jazda terenowa,
- trening slalomu giganta (GS).

TEORIA: 5 godzin.

- zarys historii i organizacja narciarstwa w Polsce i na świecie,
- elementy Programu Nauczania SITN PZN,
- organizacja pomocy w wypadkach narciarskich, elementarne zasady kodeksu narciarskiego (Dekalog FIS),
- sprzęt narciarski i zasady jego przygotowania (smarowanie, regulacja wiązań) - pokaz,
- informacja o konkurencjach alpejskich (na podstawie NRS).

SLALOM GIGANT

Długość trasy mierzona czasem przejazdu "ustalającego czas" - nie krótsza niż 25 sek. Wyliczanie punktów według zasad ogólnych. Ocena z GS jest wymagana do zaliczenia kursu. Minimum określone w karcie egzaminacyjnej.

Czas trwania kursu

6 dni na śniegu (w tym 1 dzień egzamin z jazdy technicznej).

Uprawnienia

Brak uprawnień szkoleniowych.
Niższe wymagania punktowe na Zawodach Regionalnych warunkujących wstęp na kurs pomocnika instruktora PZN (omówione w kryterium kwalifikacyjnym na kurs pomocnika instruktora).


Okres ważność przeszkolenia

Ważność przeszkolenia wygasa z końcem sezonu, w którym minęły 2 lata od daty egzaminu na kursie kwalifikacyjnym.

Egzamin

Egzamin odbywa się w ostatnim dniu kursu. Egzamin przeprowadza Kierownik Licencjonowanej Szkoły Narciarskiej.
TEORIA
10 pytań z przerobionego materiału (egzamin ustny, pisemny lub test).
Ocena za teorię od 1-10pkt.
PRAKTYKA
Slalom gigant - do karty egzaminacyjnej wstawić wyliczone punkty.
Jazda Techniczna
  1. Skręt równoległy NW.
  2. Śmig.
  3. Skręt równoległy długi lub jazda terenowa.
Ocena za każdą ewolucję od 1-10pkt.

Odnowienie ważności przeszkolenia


Po dwóch latach powtórny egzamin na dowolnym kursie kwalifikacyjnym bez konieczności udziału w kursie.
Osoba odtwarzająca przeszkolenie musi być wpisana na kartę egzaminacyjną kursu, podczas którego przeprowadzony jest egzamin.

Aktualizacja na sezon 2018/2019 Kraków, Wytyczne szkolenia 13.10.2018r.


Szukam kursu
Szkoła
Miejsce
Termin