sitn.pl » Szkolenie » Kurs kwalifikacyjny - poziom 0
Kurs kwalifikacyjny -  poziom 0

DEFINICJA

Kwalifikant, to osoba, która ukończyła kurs formujący (kwalifikacyjny) przed przystąpieniem do właściwego szkolenia na stopnie instruktorskie.

Zadania kursu


Celem kursu jest przygotowanie kandydatów na kurs Pomocnika Instruktora (INSTRUKTORA SITN) oraz zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi wiadomościami niezbędnymi każdemu narciarzowi.

Kryterium kwalifikacyjne

  1. Ukończone 16 lat w roku, w którym odbywa się kurs.
  2. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia umożliwiający czynne uprawianie narciarstwa lub oświadczenie o zdolności do uprawiania narciarstwa (podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych) dla osób niepełnoletnich.
  3. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na udział w kursie dla osób niepełnoletnich.

Kurs

Prawo organizowania i prowadzenia zajęć:
Organizacja szkolenia Licencjonowane Szkoły Narciarskie (licencja SITN-PZN A+B).
Prowadzenie zajęć IW oraz Instruktorzy z ważnymi uprawnieniami PZN.


Program kursu

Praktyka
5 dni szkolenia po 5 godzin lekcyjnych lekcyjnych dziennie:
- nauczanie i doskonalenie techniki jazdy, w tym jazda terenowa,
- trening slalomu giganta (GS).

Teoria: 5 godzin.

- zarys historii i organizacja narciarstwa w Polsce i na świecie,
- elementy Programu Nauczania PZN,
- organizacja pomocy w wypadkach narciarskich,, rodzaje śniegu, elementarne zasady kodeksu narciarskiego (Dekalog FIS),
- sprzęt narciarski i zasady jego przygotowania (smarowanie, regulacja wiązań) - pokaz,
- informacja o konkurencjach alpejskich (na podstawie NRS).Czas trwania kursu

Najkrócej 6 dni na śniegu (w tym 1 dzień egzamin z jazdy technicznej).

Uprawnienia

Brak uprawnień szkoleniowych.
Niższe wymagania punktowe na Zawodach Regionalnych warunkujących wstęp na kurs INSTRUKTORA SITN (Pomocnika Instruktora) -omówione w kryterium kwalifikacyjnym na kurs INSTRUKTORA SITN (Pomocnika Instruktora).


Okres ważność przeszkolenia

Ważność przeszkolenia wygasa z końcem sezonu, w którym minęły 2 lata od daty egzaminu na kursie kwalifikacyjnym.

Odnowienie ważności przeszkolenia


Po dwóch latach powtórny egzamin na dowolnym kursie kwalifikacyjnym bez konieczności udziału w kursie.
Osoba odtwarzająca przeszkolenie musi być wpisana na kartę egzaminacyjną kursu, podczas którego przeprowadzony jest egzamin.

Aktualizacja na sezon 2014/2015 Wytyczne szkolenia 18.10.2014r.

Aktualizacja na sezon 2013/2014 Komisja Szkolenia
Od X 2013 wprowadzono stopień INSTRUKTOR SITN równoważny stopniowi POMOCNIKOWI INSTRUKTORA PZN (Informator Przedsezonowy 2013/2014 str.91)

Szukam kursu
Szkoła
Miejsce
Termin