sitn.pl » Szkolenie » Kurs Teoretyczny » Kraków, 17 (piątek) – 19 listopada 2017 (niedziela) • 24 (piątek) – 26 listopada 2017 (niedziela)
Szkolenie

Kurs Teoretyczny nr 2

17 (piątek) – 19 listopada 2017 (niedziela) • 24 (piątek) – 26 listopada 2017 (niedziela), Kraków

 

wykłady  
Kraków, Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17

Rozpoczęcie kursu

miejsce  
Kraków, Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17

Uczestnictwo

uczestnicy  
Pomocnicy Instruktora
warunki uczestnictwa  
ukończenie 18-ego roku życia
ukończenie szkoły średniej
ważny stopień Pomocnika Instruktora PZN
opłacona składka SITN
koszt  
550 PLN

Informacje dodatkowe

zakwaterowanie  
we własnym zakresie
ubezpieczenie  
we własnym zakresie
wyciągi  
we własnym zakresie

Zgłoszenia

termin zgłoszeń internetowych  
2017-11-02
wymagane dokumenty  
Kryteria kwalifikacyjne:
1. Ukończenie 18 roku życia
2. Dostarczenie do Biura SITN uwierzytelnionego świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej lub dyplomu szkoły wyższej (dostarczane dokumenty muszą być bezwzględnie uwierzytelnione przez szkoły lub kancelarie notarialne)
3. Zgłoszenie poprzez stronę sitn.pl .
4. Dokonanie opłaty za kurs w wysokości 550 zł na konto SITN minimum tydzień przed jego rozpoczęciem
liczba miejsc  
50
termin zgłoszeń  
2017-11-02
uwagi  
W związku z deregulacją zawodów i przejęciem pełnej kontroli nad uzyskiwaniem stopni
instruktorskich i trenerskich przez Polski Związek Narciarski informujemy, że na kursach
centralnych organizowanych przez SITN można uzyskać stopień INSTRUKTORA SPORTU PZN
(asystenta trenera).

Do udziału w części ogólnej zapraszamy wszystkich członków SITN chcących uzyskać stopień
instruktora PZN na CKI oraz Instruktorów PZN pragnących podnosić swoje kwalifikacje.

Jednocześnie informujemy, że absolwenci kierunku wychowanie fizyczne (licencjat i SUM) są zwolnieni z części ogólnej kursu na stopień instruktora sportu pod warunkiem zapisania się na kurs teoretyczny (przy zapisie proszę o stosowną informację w rubryce "uwagi") i przesyłania posiadanego wykształcenia na adres biuro@sitn.pl

Uwagi

Z uwagi na duże zainteresowanie kursem prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty!!! Termin wpłaty do 6.11.2017r!

Kurs teoretyczny listopad 2017

17.11 piątek

11.00 – zajęcia organizacyjne – Dr Marek Palik

11.30 – 13.00 Teoria treningu sportowego Dr Marek Palik

13.15 – 14.45 Teoria treningu sportowego Dr Marek Palik

PRZERWA

16.00 – 18.15 Pierwsza pomoc. Rola i zakres badań lekarskich w sporcie – profilaktyka.

lek. med Stanisław Kita

18.30 – 20.45 Pierwsza pomoc. Rola i zakres badań lekarskich w sporcie – profilaktyka.

lek. med Stanisław Kita

Psychologia sportu. Mgr Marzanna Herzig

18.11 sobota

8.30 – 10.45 Psychologia sportu. Mgr Marzanna Herzig

11.00 – 13.15 Psychologia sportu. Mgr Marzanna Herzig

PRZERWA

16.00 – 18.15 Anatomia funkcjonalna Dr Jan Sobiecki

18.30 – 20.45 Fizjologia wysiłku sportowego Dr Jan Sobiecki

19.11 niedziela

8.30 – 10.45 Psychologia sportu. Mgr Marzanna Herzig

11.00 – 13.15 Psychologia sportu. Organizacja i marketing imprez sportowych.

Mgr Marzanna Herzig

PRZERWA

14.00 – 16.15 Antropomotoryka Dr Przemysław Bujas

24.11 piątek

11.00 – 13.15 Teoria treningu sportowego Dr Marek Palik

13.30 – 15.45 Teoria treningu sportowego Dr Marek Palik

PRZERWA

16.15 – 18.30 Fizjologia wysiłku sportowego Dr Jan Sobiecki

18.45 – 21.00 Fizjologia wysiłku sportowego Dr Jan Sobiecki

25.11. sobota

8.30 – 10.45 Dobór i selekcja w sporcie z wykorzystaniem pomiarów

antropologicznych dr Janusz Brudecki

11.00 – 13.15 Dobór i selekcja w sporcie z wykorzystaniem pomiarów

antropologicznych dr Janusz Brudecki

PRZERWA

14.30 – 16.45 Żywienie w sporcie mgr Marta Wdowik

17.00 – 19.15 Antropomotoryka Dr Przemysław Bujas

26.11. niedziela

8.00 – 10.15 Dobór i selekcja w sporcie z wykorzystaniem pomiarów

antropologicznych dr Janusz Brudecki

10.30 – 12.00 Dobór i selekcja w sporcie z wykorzystaniem pomiarów

antropologicznych dr Janusz Brudecki

12.15 – 13.45 Dobór i selekcja w sporcie z wykorzystaniem pomiarów

antropologicznych dr Janusz Brudecki

Zakończenie kursu 14.00

Uwaga !!!

  1. Zajęcia odbywają się w Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17 w Krakowie

  2. Wszystkie zajęcia są obowiązkowe Osoby uzupełniające teorię kursu na stopień instruktora sportu zobowiązane są do uczęszczania na zajęcia pogrubione w harmonogramie zajęć. Zwolnienia z części lub bloku zajęć może dokonać kierownik kursu lub prowadzący zajęcia na podstawie przedstawionych dokumentów (np. absolwent lub student medycyny może być zwolniony z zajęć prowadzonych przez dr Kitę i dr Sobieckiego). zwolnienie z zajęć musi być bezwzględnie wpisane do dziennika Dostarczenie do Biura SITN lub na pierwsze zajęcia organizacyjne uwierzytelnionego świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej lub dyplomu szkoły wyższej (dostarczane dokumenty muszą być bezwzględnie uwierzytelnione).

Maile do prowadzących poniżej:

Dr Marek Palik (kier.kursu) kilap7@op.pl 609 516 771

Dr Janusz Brudecki brudecki@interia.pl

Dr Przemysław Bujas przemyslawbujas@gmail.com

Mgr Marzanna Herzig marzannah@hot.pl

Mgr Marta Wdowik wdowik@poczta.onet.pl

Lek. Med. Stanisław Kita stanislaw.kita@awf.krakow.pl

Dr Jan Sobiecki sobiec@poczta.fm