sitn.pl » Szkolenie » Kurs Teoretyczny » Kraków, 1 (piątek) – 3 grudnia 2017 (niedziela) • 8 (piątek) – 10 grudnia 2017 (niedziela)
Szkolenie

Kurs Teoretyczny- Dodatkowy termin!!!

1 (piątek) – 3 grudnia 2017 (niedziela) • 8 (piątek) – 10 grudnia 2017 (niedziela), Kraków

 

wykłady  
Kraków, Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17

Rozpoczęcie kursu

miejsce  
Kraków, Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17

Uczestnictwo

uczestnicy  
Pomocnicy Instruktora
warunki uczestnictwa  
ukończenie 18-ego roku życia
ukończenie szkoły średniej
ważny stopień Pomocnika Instruktora PZN
opłacona składka SITN
koszt  
550 PLN

Informacje dodatkowe

zakwaterowanie  
we własnym zakresie
ubezpieczenie  
we własnym zakresie
wyciągi  
we własnym zakresie

Zgłoszenia

termin zgłoszeń internetowych  
2017-11-29
wymagane dokumenty  
kserokopia świadectwa dojrzałości
dowód wpłaty
liczba miejsc  
30
termin zgłoszeń  
2017-11-29
uwagi  
W związku z deregulacją zawodów i przejęciem pełnej kontroli nad uzyskiwaniem stopni
instruktorskich i trenerskich przez Polski Związek Narciarski informujemy, że na kursach
centralnych organizowanych przez SITN można uzyskać stopień INSTRUKTORA SPORTU PZN
(asystenta trenera).

Do udziału w części ogólnej zapraszamy wszystkich członków SITN chcących uzyskać stopień
instruktora PZN na CKI oraz Instruktorów PZN pragnących podnosić swoje kwalifikacje.

Jednocześnie informujemy, że absolwenci kierunku wychowanie fizyczne (licencjat i SUM) są zwolnieni z części ogólnej kursu na stopień instruktora sportu pod warunkiem zapisania się na kurs teoretyczny (przy zapisie proszę o stosowną informację w rubryce "uwagi") i przesyłania posiadanego wykształcenia na adres biuro@sitn.pl

Uwagi

KURS ODBYWA SIĘ - PROSIMY O JAK NAJSZYBSZĄ WPŁATĘ 550 zł.

Kurs teoretyczny nr 3

1.12 piątek

11.00 – zajęcia organizacyjne – Dr Marek Palik

11.30 – 13.45 Psychologia sportu. Mgr Marzanna Herzig

14.00 – 16.15 Psychologia sportu. Mgr Marzanna Herzig

PRZERWA

17.00 – 18.30 Teoria treningu sportowego Dr Marek Palik

18.45 – 21.00 Teoria treningu sportowego Dr Marek Palik

2.12 sobota

8.30 – 10.45 Anatomia funkcjonalna Dr Jan Sobiecki

11.00 – 13.15 Fizjologia wysiłku sportowego Dr Jan Sobiecki

PRZERWA

14.30 – 16.45 Dobór i selekcja w sporcie z wykorzystaniem pomiarów

antropologicznych dr Janusz Brudecki

17.30 – 19.15 Dobór i selekcja w sporcie z wykorzystaniem pomiarów

antropologicznych dr Janusz Brudecki

3.12 niedziela

8.30 – 10.45 Dobór i selekcja w sporcie z wykorzystaniem pomiarów

antropologicznych dr Janusz Brudecki

11.00 – 13.15 Dobór i selekcja w sporcie z wykorzystaniem pomiarów

antropologicznych dr Janusz Brudecki

PRZERWA

14.00– 16.15 Żywienie w sporcie mgr Marta Wdowik

8.12 piątek

11.00 – 11.15 Zajęcia organizacyjne

11.15 – 13.30 Teoria treningu sportowego Dr Marek Palik

13.45 – 15.15 Teoria treningu sportowego Dr Marek Palik

PRZERWA

16.15 – 18.30 Pierwsza pomoc. Rola i zakres badań lekarskich w sporcie –

profilaktyka. lek.med Stanisław Kita

18.45 – 21.00 Pierwsza pomoc. Rola i zakres badań lekarskich w sporcie –

profilaktyka. lek.med Stanisław Kita

9.12 sobota

8.30 – 10.45 Dobór i selekcja w sporcie z wykorzystaniem pomiarów

antropologicznych dr Janusz Brudecki

11.00 – 13.15 Dobór i selekcja w sporcie z wykorzystaniem pomiarów

antropologicznych dr Janusz Brudecki

PRZERWA

14.30 – 16.45 Psychologia sportu. Mgr Marzanna Herzig

17.00 – 19.15 Psychologia sportu. Organizacja i marketing imprez sportowych.

Mgr Marzanna Herzig

10.12. niedziela

8.00 – 10.15 Fizjologia wysiłku sportowego Dr Jan Sobiecki

10.30 – 12.45 Fizjologia wysiłku sportowego Dr Jan Sobiecki

Zakończenie kursu 13.00

Uwaga !!!

  1. Zajęcia odbywają się w Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17 w Krakowie

  2. Wszystkie zajęcia są obowiązkowe

  3. Osoby uzupełniające teorię kursu na stopień instruktora sportu zobowiązane są do uczęszczania na zajęcia pogrubione w harmonogramie zajęć.

  4. Zwolnienia z części lub bloku zajęć może dokonać kierownik kursu lub prowadzący zajęcia na podstawie przedstawionych dokumentów (np. absolwent lub student medycyny może być zwolniony z zajęć prowadzonych przez dr Kitę i dr Sobieckiego). zwolnienie z zajęć musi być bezwzględnie wpisane do dziennika

  5. Dostarczenie do Biura SITN lub na pierwsze zajęcia organizacyjne uwierzytelnionego świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej lub dyplomu szkoły wyższej (dostarczane dokumenty muszą być bezwzględnie uwierzytelnione).

Maile do prowadzących poniżej:

Dr Marek Palik (kier.kursu) kilap7@op.pl

Dr Janusz Brudecki brudecki@interia.pl

Mgr Marzanna Herzig marzannah@hot.pl

Mgr Marta Wdowik wdowik@poczta.onet.pl

Lek. Med. Stanisław Kita stanislaw.kita@awf.krakow.pl

Dr Jan Sobiecki sobiec@poczta.fm