sitn.pl » Szkolenie » Kurs Teoretyczny » Kraków, 1 (piątek) – 3 grudnia 2017 (niedziela) • 8 (piątek) – 10 grudnia 2017 (niedziela)
Szkolenie

Kurs Teoretyczny- Dodatkowy termin!!!

1 (piątek) – 3 grudnia 2017 (niedziela) • 8 (piątek) – 10 grudnia 2017 (niedziela), Kraków

 

wykłady  
Kraków, Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17

Rozpoczęcie kursu

miejsce  
Kraków, Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17

Uczestnictwo

uczestnicy  
Pomocnicy Instruktora
warunki uczestnictwa  
ukończenie 18-ego roku życia
ukończenie szkoły średniej
ważny stopień Pomocnika Instruktora PZN
opłacona składka SITN
koszt  
550 PLN

Informacje dodatkowe

zakwaterowanie  
we własnym zakresie
ubezpieczenie  
we własnym zakresie
wyciągi  
we własnym zakresie

Zgłoszenia

termin zgłoszeń internetowych  
2017-11-26
wymagane dokumenty  
kserokopia świadectwa dojrzałości
dowód wpłaty
liczba miejsc  
30
termin zgłoszeń  
2017-11-26
uwagi  
W związku z deregulacją zawodów i przejęciem pełnej kontroli nad uzyskiwaniem stopni
instruktorskich i trenerskich przez Polski Związek Narciarski informujemy, że na kursach
centralnych organizowanych przez SITN można uzyskać stopień INSTRUKTORA SPORTU PZN
(asystenta trenera).

Do udziału w części ogólnej zapraszamy wszystkich członków SITN chcących uzyskać stopień
instruktora PZN na CKI oraz Instruktorów PZN pragnących podnosić swoje kwalifikacje.

Jednocześnie informujemy, że absolwenci kierunku wychowanie fizyczne (licencjat i SUM) są zwolnieni z części ogólnej kursu na stopień instruktora sportu pod warunkiem zapisania się na kurs teoretyczny (przy zapisie proszę o stosowną informację w rubryce "uwagi") i przesyłania posiadanego wykształcenia na adres biuro@sitn.pl

Uwagi

Kurs odbędzie się przy zgłoszenie co najmniej 25 osób.