sitn.pl » Szkolenie » Kurs Teoretyczny » Kraków, Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17, 19 (piątek) – 21 października 2018 (niedziela) • 26 (piątek) – 28 października 2018 (niedziela)
Szkolenie

Kurs Teoretyczny

19 (piątek) – 21 października 2018 (niedziela) • 26 (piątek) – 28 października 2018 (niedziela), Kraków, Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17

 

wykłady  
Kraków, Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17

Rozpoczęcie kursu

miejsce  
Kraków, Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17

Uczestnictwo

uczestnicy  
Pomocnicy Instruktora
warunki uczestnictwa  
ukończenie 18-ego roku życia
ukończenie szkoły średniej
ważny stopień Pomocnika Instruktora PZN
opłacona składka SITN 2019
koszt  
550 zł

Informacje dodatkowe

zakwaterowanie  
we własnym zakresie
ubezpieczenie  
we własnym zakresie

Zgłoszenia

termin zgłoszeń internetowych  
2018-10-12
wymagane dokumenty  
Kryteria kwalifikacyjne:
1. Ukończenie 18 roku życia
2. Dostarczenie do Biura SITN uwierzytelnionego świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej lub dyplomu szkoły wyższej (dostarczane dokumenty muszą być bezwzględnie uwierzytelnione przez szkoły lub kancelarie notarialne)
3. Zgłoszenie poprzez stronę sitn.pl .
4. Dokonanie opłaty za kurs w wysokości 550 zł na konto SITN minimum tydzień przed jego rozpoczęciemkserokopia świadectwa dojrzałości

dowód wpłaty
liczba miejsc  
50
termin zgłoszeń  
2018-10-12
uwagi  
W związku z deregulacją zawodów i przejęciem pełnej kontroli nad uzyskiwaniem stopni
instruktorskich i trenerskich przez Polski Związek Narciarski informujemy, że na kursach
centralnych organizowanych przez SITN można uzyskać stopień
INSTRUKTORA SPORTU PZN (asystenta trenera).

Do udziału w części ogólnej zapraszamy wszystkich członków SITN chcących uzyskać stopień
instruktora PZN na CKI oraz Instruktorów PZN pragnących podnosić swoje kwalifikacje.

Jednocześnie informujemy, że absolwenci kierunku wychowanie fizyczne (licencjat i SUM) są zwolnieni z części ogólnej kursu na stopień instruktora sportu pod warunkiem zapisania się na kurs teoretyczny (przy zapisie proszę o stosowną informację w rubryce "uwagi") i przesyłania posiadanego wykształcenia na adres biuro@sitn.pl