sitn.pl » Szkolenie » Kurs Teoretyczny » Kraków, 18 (piątek) – 20 października 2019 (niedziela) • 25 (piątek) – 27 października 2019 (niedziela)
Szkolenie

Kurs Teoretyczny nr 1

18 (piątek) – 20 października 2019 (niedziela) • 25 (piątek) – 27 października 2019 (niedziela), Kraków

 

wykłady  
Kraków

Rozpoczęcie kursu

miejsce  
Kraków

Uczestnictwo

uczestnicy  
Pomocnicy Instruktora, Instruktorzy SITN
warunki uczestnictwa  
ukończenie 18-ego roku życia
ukończenie szkoły średniej
ważny stopień Pomocnika Instruktora PZN
opłacona składka SITN
koszt  
600 zł - zgłoszenie będzie zaakceptowane i pozytywnie zweryfikowane po wpłacie na konto SITN.

Informacje dodatkowe

zakwaterowanie  
we własnym zakresie
ubezpieczenie  
we własnym zakresie

Zgłoszenia

termin zgłoszeń internetowych  
2019-10-04
wymagane dokumenty  
kserokopia świadectwa dojrzałości

dowód wpłaty
liczba miejsc  
50
termin zgłoszeń  
2019-10-04
uwagi  
Dokładne miejsce zajęć na Kursie Teoretycznym zostanie podana po 15.IX.2019


Do udziału w części ogólnej zapraszamy wszystkich Pomocników Instruktora PZN i Instruktorów SITN pragnących podnosić swoje kwalifikacje.

Jednocześnie informujemy, że absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego - kierunek wychowanie fizyczne (licencjat i SUM) są zwolnieni z części ogólnej kursu na stopień instruktora sportu pod warunkiem zapisania się na kurs teoretyczny (przy zapisie proszę o stosowną informację w rubryce "uwagi") i przesyłania posiadanego wykształcenia na adres biuro@sitn.pl