sitn.pl » Szkolenie » Kurs Teoretyczny » Kraków, Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17, 15 (piątek) – 17 listopada 2019 (niedziela) • 22 (piątek) – 24 listopada 2019 (niedziela)
Szkolenie

Kurs Teoretyczny nr 2

15 (piątek) – 17 listopada 2019 (niedziela) • 22 (piątek) – 24 listopada 2019 (niedziela), Kraków, Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17

 

wykłady  
Kraków, Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17

Rozpoczęcie kursu

Uczestnictwo

uczestnicy  
Pomocnicy Instruktora
warunki uczestnictwa  
ukończenie 18-ego roku życia
ukończenie szkoły średniej
ważny stopień Pomocnika Instruktora PZN
opłacona składka SITN

Informacje dodatkowe

zakwaterowanie  
we własnym zakresie
ubezpieczenie  
we własnym zakresie
wyciągi  
we własnym zakresie

Zgłoszenia

termin zgłoszeń internetowych  
0000-00-00
wymagane dokumenty  
kserokopia świadectwa dojrzałości
dowód wpłaty
termin zgłoszeń  
0000-00-00