sitn.pl » Szkolenie » Unifikacja
Unifikacja

Unifikacja - jest to cykliczne spotkanie Instruktorów PZN (w tym instruktorów wykładowców) i Pomocników Instruktora PZN mające na celu aktualizację wiedzy.
Unifikacja trwa trzy dni (zajęcia na śniegu). Udział w niej przedłuża uprawnienia instruktorskie na trzy lata. W ostatnim dniu unifikacji przeprowadzany jest sprawdzian umiejętności jazdy. Sprawdzian nie ma wpływu na okres ważności stopnia, daje jednak instruktorowi/pomocnikowi informację o jego faktycznych umiejętnościach.

Dla starszych kolegów instruktorów Klub Seniora organizuje odrębne spotkanie.