sitn.pl » Szkolenie » Unifikacja » Kluszkowce, 4 (piątek) – 6 stycznia 2019 (niedziela)
Szkolenie

Unifikacja + MEN

4 (piątek) – 6 stycznia 2019 (niedziela), Kluszkowce

Lista zgłoszeń

Krzysztof BAR
Barbara CHMIELARZ
Joanna CHMIELARZ
Dariusz CZUBAK
Małgorzata de DOLIWA- Zielińska
Andrzej DOMAGALSKI
Janusz GRYSZKO
Tomasz GUTMAŃSKI
Robert JAROSZ
Przemysław KĘDRA
Tomasz KNAP
Mirosław KOWALSKI
Barłomiej KRYNICKI
Andrzej LEWANDOWSKI
Piotr LORENCOWICZ
Anna MASŁYK
Michał MATYFI
Marta MORŻKOWSKA
Marcin POPIELUCH
Łukasz RYSKALA
Michał STANISZEWSKI
Rafał SZYSZKO
Zofia TARNOWSKA
Filip UHMA
Filip WALKOWICZ
Jakub WIECZOREK
Krzysztof WŁODARCZYK
Krzysztof WYSOCKI
Przemysław ZYBKO

Ta część serwisu zawiera materiały szkoleniowe, artykuły, opracowania polskie i zagraniczne oraz informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia.
Po zalogowaniu można zgłosić się na wybrane kursy i szkolenia.

Dostęp do pełnych zasobów informacji jest możliwy tylko dla członków Stowarzyszenia.

Twój login, to Twoje inicjały imienia i nazwiska + 6-cio cyfrowa liczba, która jest podana na legitymacji po KD (kod dostępu) - np. AB012345. KD widoczny jest również na etykiecie adresowej na korespondencji otrzymywanej z naszego BIURA (np.Informator Przedsezonowy).
Hasłem jest Twoja data urodzenia (RRRRMMDD).

Uwaga: w inicjałach imienia i nazwiska używamy dużych liter oraz naszych liter narodowych (Ć, Ł, Ń, Ś, Ź, Ż)

Stan bazy na dzień: 10 grudnia 2018

login:
hasło: