sitn.pl » Wiadomości » Walny Zjazd Sprawozdawczy PZN Kraków 26 września 2015 r.
Wiadomości

Walny Zjazd Sprawozdawczy PZN Kraków 26 września 2015 r.

28.09.2015
W sobotę 26.09.2015 r. odbył się w Krakowie Walny Zjazd Sprawozdawczy Polskiego Związku Narciarskiego.
Zgodnie ze Statutem, PZN zwołuje raz w roku Sprawozdawczy Walny Zjazd Delegatów.

Obecnych było 52 delegatów, którzy zapoznali się z:

- sprawozdaniem Prezesa Zarządu PZN (Prezes A. Tajner) za rok 2014,

- sprawozdaniem finansowym za rok 2014 (Gł. Księgowa) oraz jego oceną dokonaną przez biegłego rewidenta,

- sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z działalności w sezonie 2014/2015.

Po dyskusji delegaci w stosownych uchwałach przyjęli złożone sprawozdania.

Zapoznano się z Polskimi Przepisami Antydopingowymi oraz zmianami w Regulaminie Dyscyplinarnym PZN.

Odznaczono pamiątkowym odznaczeniem za wieloletnie zasługi na rzecz PZN Pana Jana Kalembę, który do tego roku kierował pracą Działu Licencji PZN.