sitn.pl » Wiadomości » ZAWODY POLISH TELEMARK CUP...
Wiadomości

ZAWODY POLISH TELEMARK CUP...

23.01.2017
Zapraszamy wszystkich chę™tnych do wzię™cia udział‚u w otwartych zawodach
POLISH TELEMARK CUP, które odbę™dą… się™ w Stacji Narciarskiej Sł‚otwiny
Arena - Krynica Zdrój w dniu 04.02.17. Wszelkie informacje dotyczą…ce
zawodów znajdziecie Pań„stwo w Regulaminie Zawodów.
Zawody odbę™dą… się™ pod patronatem Stacji Narciarskiej SŁOTWINY ARENA oraz
STOWARZYSZENIA INSTRUKTORÓW I TRENERÓW NARCIARSTWA PZN.
W imieniu Organizatora Serdecznie Zapraszamy