sitn.pl » Wiadomości » Z ostatniej chwili...
Wiadomości

Z ostatniej chwili...

1.12.2017

Z żalem powiadamiamy‡ o ś›mierci Instruktora Wykładowcy Zbigniewa Żychowskiego, który zmarł 30 listopada przeżywszy 91 lat.
Dł‚ugoletni INSTRUKTOR WYKŁADOWCA PZN, kochają…cy góry i narty. Wyszkolił dziesiątki instruktorów PZN.


NABOŻEуSTWO ŻAŁOBNE odprawione zostanie w ś›rodę™ 6 grudnia o godzinie 13:40 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim.