sitn.pl » Wiadomości » Gala wręczenia nagród laureatom ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”.
Wiadomości

Gala wręczenia nagród laureatom ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”.

8.04.2018

W czwartek 5 kwietnia br. w Policyjnym Centrum Edukacji Społecznej przy ul. Orkana 14 w Warszawie miała miejsce gala wręczenia nagród laureatom ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”. Gala stanowiła ostatnią odsłonę II edycji ogólnopolskiej akcji informacyjno – edukacyjnej pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, która została objęta honorowym patronatem przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z inicjatywy Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, została zorganizowana i przeprowadzona ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna na rzecz bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Akcja była kontynuacją działań podejmowanych w ubiegłym sezonie zimowym, jednak pod nową nazwą. Jej celem była poprawa bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich oraz promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach, a także upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Partnerami akcji byli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Fundacja PZU.

W ramach części projektu adresowanej do dzieci i młodzieży Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji wspólnie z Polskim Związkiem Narciarskim, Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz Fundacją PZU zorganizowało konkurs plastyczny na zilustrowanie zasad Dekalogu FIS. Przedsięwzięcie adresowane do osób urodzonych w roku 2002 lub później, spotkało się z ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. W konkursie wzięły bowiem udział 3.653 osoby, a do Komendy Głównej Policji wpłynęły 3.702 prace.

Spośród wszystkich nadesłanych prac jury konkursu wyłoniono 12 laureatów w trzech grupach wiekowych, którym przyznano 3 nagrody główne oraz 9 wyróżnień.

Więcej >>

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/155985,Kokurs-plastyczny-quotStok-nie-jest-dla-balwanow-rozstrzygniety.html

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/157073,Gala-konkursu-plastycznego-Stok-nie-jest-dla-balwanow.html