sitn.pl » Wiadomości » ZARZĄD SITN PZN w kadencji 2018 - 2022...
Wiadomości

ZARZĄD SITN PZN w kadencji 2018 - 2022...

23.06.2018

Na swoim pierwszym posiedzeniu nowy zarząd SITN PZN przyjął propozycje Prezesa Jacka Żaby i tym samym ukonstytuował się w sposób następujący:

Piotr Stawarz
wiceprezes ds. szkolenia
Wojciech Woźnica
wiceprezes ds. rozwoju (wdrażanie nowych technologii, relacje międzynarodowe, sprawy organizacyjne)
Dawid Zwijacz
sekretarz zarządu (wdrażanie RODO, pomoc prawna)
Anna Buczek
komisja nauczania dzieci
Katarzyna Górska
komisja ds. asystentów
Maciej Kwiatkowski
komisja promocji i marketingu
Andrzej Milewski
komisja licencjonowanych szkół narciarskich
Artur Wysocki
demoteam
Na kolejnym posiedzeniu zarządu przewodniczący poszczególnych komisji przedstawią ich składy osobowe. Również wtedy poznamy przewodniczących komisji, nie będących członkami zarządu.
Również Komisja Rewizyjna odbyła swoje pierwsze spotkanie i ukonstytuowała się następująco:
Ludwik Żukowski
przewodniczący
Michał Rebajn
wiceprzewodniczący
Łukasz Szumski
sekretarz
Tomasz Pindycki
członek
Andrzej Wygoda
członek