sitn.pl » Wiadomości » Sektorowa Rama Kwalifikacji w Sporcie – pierwsze kwalifikacje zawodowe w narciarstwie!
Wiadomości

Sektorowa Rama Kwalifikacji w Sporcie – pierwsze kwalifikacje zawodowe w narciarstwie!

7.01.2019

Z radością noworocznie informujemy, że zespół ekspertów SITN PZN w składzie: Ludwik Żukowski, Katarzyna Górska, Wojciech Woźnica, powołany jeszcze przez poprzedni Zarząd, kontynuując prace rozpoczęte ponad 3 lata temu, opracował już 4 kwalifikacje zawodowe do systemu Polskich Ram Kwalifikacji, a obecny Zarząd zgłosił już do Ministra Sportu i Turystyki projekty dwóch pierwszych zawodowych kwalifikacji rynkowych (instruktorskich).

Zarząd wniósł niezbędne opłaty rejestracyjne i rozpoczął się ustawowo określony proces zatwierdzania kwalifikacji, o czym Minister właśnie poinformował, ogłaszając przygotowane przez nas projekty w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Pierwszym etapem tego procesu jest ich ocena przez zewnętrznych recenzentów oraz konsultacje społeczne. Oczekujemy, że etap ten powinien być zakończony do maja. Zarząd złożył też wniosek o przyznanie SITN PZN uprawnień instytucji certyfikującej w zakresie tych kwalifikacji.

Z przyjemnością informujemy tych członków SITN PZN, którzy uzyskali nasze wewnętrzne uprawnienia Instruktora SITN lub Instruktora PZN, że walidacja tych tytułów zawodowych do państwowego Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Zawodowych nie będzie wymagała dużego wysiłku.

Nasz zespół ekspertów przyjął następujące założenia:

1. stopień Instruktora SITN będzie generalnie odpowiadał kwalifikacji zawodowej Animator Narciarstwa Dziecięcego – Nauczanie dzieci narciarstwa alpejskiego na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (w przyszłości L4 EQF) i, jeżeli nikt z recenzentów nie zakwestionuje tego rozwiązania, SITN będzie począwszy od przyszłego sezonu wydawał w imieniu Ministra Sportu i Turystyki certyfikaty o uzyskaniu takiej kwalifikacji.

2. stopień Instruktora PZN będzie generalnie odpowiadał kwalifikacji Instruktor Narciarstwa Alpejskiego – Nauczanie narciarstwa alpejskiego w sporcie dla wszystkich na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji (w przyszłości L5 EQF) i (jw.), jeżeli nikt z recenzentów nie zakwestionuje tego rozwiązania, SITN będzie począwszy od przyszłego sezonu wydawał certyfikaty w imieniu Ministra Sportu i Turystyki o uzyskaniu takiej kwalifikacji.

Zainteresowanych dokładniejszymi informacjami zapraszamy na stronę BIP Ministerstwa Sportu i Turystyki: https://bip.msit.gov.pl/bip/zintegrowany-system-kwa/sport. O zgłoszeniu kolejnych kwalifikacji rynkowych do Ministra będziemy informować na bieżąco.

Jacek Żaba