sitn.pl » Wiadomości » Komunikat Zarządu SITN PZN ws. wdrożenia w Polsce Rozporządzenia Delegowanego Komisji UE 2019/907
Wiadomości

Komunikat Zarządu SITN PZN ws. wdrożenia w Polsce Rozporządzenia Delegowanego Komisji UE 2019/907

7.06.2019

Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Zarząd SITN PZN informuje, że Stowarzyszenie nie może organizować kursów na stopień EuroInstruktora, gdyż żadna organizacja w UE nie ma takiego prawa. Zarząd informuje również, że żaden z ministrów Rządu RP nie wydał jeszcze rozporządzenia wykonawczego do Aktu Delegowanego i nie jest przesądzone, ze SITN PZN zostanie wskazane i upoważnione do wydawania europejskiego certyfikatu kompetencji instruktora narciarstwa.

Zarząd SITN PZN zachęca po raz ostatni Instruktorów i Trenerów PZN posiadających udokumentowane doświadczenie zawodowe wynoszące co najmniej 200 dni w ciągu ostatnich 5 lat do niezwłocznego podwyższenia kwalifikacji do stopnia Instruktora Zawodowego PZN (ISIA) oraz do złożenia wniosku do godz. 12:00 w dniu 20 czerwca br. w biurze Stowarzyszenia. Dodatkowo przypominamy, że Zarząd powołał specjalny Zespół do weryfikacji dokumentowania doświadczenia zawodowego.
http://sitn.pl/wiadomosci/200901002,euroinstruktor-i-dokumenty-z-nim-zwiazane.html

Ochrona praw nabytych (zwyczajowo określana także prawem dziadków) przysługuje Instruktorom Zawodowym PZN (ISIA) potrafiącym potwierdzić, iż posiadają staż pracy w charakterze instruktora narciarskiego wynoszący nie mniej niż 200 dni w okresie ostatnich 5 lat.

Zarząd SITN PZN informuje, że uzyskanie przeszkolenia na stopień Instruktora Zawodowego PZN (ISIA) nie gwarantuje uzyskania europejskiego certyfikatu kompetencji (EuroProCard).