sitn.pl » Zawody » Ogólnopolskie zawody instruktorskie » TYLICZ Ośrodek Narciarski MASTER SKI k/ Krynicy, 10 marca 2019 (niedziela)
Zawody

Mistrzostwa Polski Instruktorów w Telemarku

10 marca 2019 (niedziela), TYLICZ Ośrodek Narciarski MASTER SKI k/ Krynicy

Uczestnictwo

uczestnicy  
Instruktorzy PZN
warunki uczestnictwa  
opłacone składki członkowskie SITN

Informacje dodatkowe

zakwaterowanie  
we własnym zakresie
ubezpieczenie  
we własnym zakresie
wyciągi  
we własnym zakresie

Zgłoszenia

termin zgłoszeń internetowych  
2019-03-05
termin zgłoszeń  
2019-03-05
uwagi  
OŚRODEK NARCIARSKI MASTERSKI TYLICZ

1. Wydawanie numerów startowych : 8.00 - 9.00

2. Oglądanie trasy Sprintu klasycznego : 9.15 - 9.45

3. Jazda Techniczna: 10.00 - 11.00

4. Start Sprintu: 11.30

5. Zakończenie zawodów i rozdanie nagród: 14.00

Uwagi

Regulamin Ogólnopolskich Zawodów Instruktorów PZN w Gigancie Telemarkowym

1. CEL ZAWODÓW

Celem zawodów jest wyłonienie najlepszego zawodnika jeżdżącego techniką telemarku oraz popularyzacja telemarku w Polsce.

2. Organizator, termin i miejsce zawodów, zgłoszenia, opłaty startowe


Organizator: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN.

Termin: 10.3.2019 r.(niedziela).

Miejsce:Ośrodek Narciarski Masterski, TYLICZ

Zgłoszenia do 05.03.2019 r. do godz. 20.00 poprzez formularz zgłoszeniowy na www.sitn.pl. Termin zgłoszeń jest ostatecznym terminem i po tym terminie żadne zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Opłata startowa: 30 zł
Opłatę należy wnieść na konto bankowe (nr konta podany jest w informatorze przedsezonowym) z informacją „59 MPI telemark” do 07.03.2019 r. W dniu zawodów nie będą przyjmowane żadne wpłaty.

3. PRAWO STARTU, GRUPY STARTOWE


Prawo startu mają członkowie stowarzyszenia jeżdżący telemarkiem, posiadający sprzęt telemarkowy.
Grupy startowe:
I. Grupa: Kobiety

II. Grupa: Mężczyźni powyżej 50 lat (od 1969 i starsi)

III. Grupa: Mężczyźni do 50 lat (1968 i młodsi)
Losowanie odbędzie się 08.03.2010 r. Zostaną rozlosowane wyłącznie osoby, które dokonały zgłoszenia do zawodów), a ich opłata startowa (za zawody) wpłynęła na konto SITN PZN do 07 marca 2019 roku.
Kolejność startu:
Pierwszy przejazd: wg numerów startowych w grupach.
Drugi przejazd w odwrotnej kolejności w grupach.

4. Warunki uczestnictwa


Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć w dniu odbioru numeru startowego oświadczenie opiekunów prawnych zezwalające na udział w zawodach. Osoby pełnoletnie muszą dostarczyć w dniu odbioru numeru startowego własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym start w zawodach. Wydanie numeru nastąpi po dostarczeniu ww. oświadczeń oraz przedstawieniu dowodu wpłaty. Uczestnictwo w zawodach oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku zawodnika przez SITN PZN.

5. Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody będą rozegrane w DWUBOJU, na który będzie się składał:

Ø Sprint telemarkowy (TS)

Ø jazda techniczna

1. Wynik (W) lepszego przejazdu Sprintu Telemarkowego (TS)

Wynik (TS) = czas przejazdu plus suma pkt karnych (przeliczonych na czas).

Punkty karne przyznają powołani sędziowie bramkowi. Nie przestrzeganie jazdy techniką telemarkową w strefach, gdzie jest ona wymagana, lub zbyt krótki skok ( lądowanie w strefie karnej) skutkuje dodaniem do czasu przejazdu 1 pkt karnego = 1 sek za każdy popełniony błąd.
Pkt karne przyznawane będą przez sędziów trasy.

2. Suma punktów z jazdy technicznej.

Na jazdę techniczną składać się będzie ocena demonstracji 3 – 5 ewolucji.

Jazda techniczna polega na pokazie ewolucji z Programu Nauczania Telemarku SITN PZN podanych najpóźniej w dniu zawodów. Ewolucje oceniane są przez zespół sędziowski. Ocena jest podawana bezpośrednio po pokazie. Skala ocen jazdy technicznej zawiera się od 0-10 pkt. z dokładnością do 0,5 pkt.

v Wynik końcowy zawodów:


stanowić będzie suma różnic procentowych z jazdy technicznej i Sprintu Telemarkowego (TS)
.

Uwaga: W przypadku nie korzystnych warunków pogodowych rozegrany zostanie jeden przejazd.

Do końcowej klasyfikacji brany BĘDZIE LEPSZY WYNIK KOŃCOWY.

6. NAGRODY i DYPLOMY


Dyplomy i nagrody do 3 miejsca w Grupach.

7. Postanowienia końcowe, ubezpieczenie zawodników


Zawody są ubezpieczone przez organizatora od NNW. Zawodnicy muszą posiadać sprzęt do telemarku. Zawodnicy muszą być wyposażeni w kaski ochronne.

INTERPRETACJA REGULAMINU należy do organizatora zawodów.

(aktualizacja na sezon 2018/2019 - Podkomisja Szkolenia Telemarku ).