sitn.pl » o SITN
o SITN

O Stowarzyszeniu...

27 grudnia 1989 roku w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego. Stowarzyszenie wpisane jest do KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000143252. W dniu 27 grudnia 2014 roku (już w Unii Europejskiej) obchodziliśmy nasz Jubileusz XXV-lecia działalności.

SITN stowarzyszając prawie wszystkich (95%) nauczycieli narciarstwa występuje przede wszystkim w roli ogólnopolskiej "akademii sportów śnieżnych". Program kształcenia zawodowego i najwyższe kwalifikacje potwierdzone certyfikatami SITN PZN uznawane są prawie na całym świecie (z wyjątkiem Francji). Program ten daleko wykraczał poza polskie ustawowe wymagania wobec instruktora rekreacji i sportu a po deregulacji tych zawodów (VIII/2013) jako program związkowy (Polski Związek Narciarski) stał się wzorem dla innych związków sportowych w Polsce.

Podstawowa, masowa działalność szkoleniowa w zakresie nauczania prowadzona jest w licencjonowanych szkołach narciarskich. Liczba tych szkół z roku na rok zwiększa się i aktualnie (sezon 2018/2019) wynosi 122. W każdym sezonie licencjonowane szkoły narciarskie kształcą ok. 1800 kandydatów na stopnie instruktorskie. Stopień Instruktora PZN corocznie uzyskuje od 100 do 200 kandydatów. Podobna liczba instruktorów (ok. 300) corocznie uzupełnia swoje kwalifikacje na prowadzonych przez SITN PZN kursach doszkoleniowych, zwanych unifikacjami.

Corocznie w październiku, SITN PZN przygotowuje i rozsyła INFORMATOR PRZEDSEZONOWY do prawie 10 tysięcy adresatów, przede wszystkim do swojej kadry instruktorskiej.

Szkoły narciarskie nadzorowane i licencjonowane przez SITN PZN przeprowadzają corocznie ok. 350 masowych, rekreacyjnych zawodów narciarskich, a Instruktorzy PZN szkolą w sezonie około 200.000 klientów.

Corocznie największą imprezą sportową w narciarstwie alpejskim dla kadry instruktorskiej w Polsce są Ogólnopolskie Zawody Instruktorów PZN (od 2013 Mistrzostwa Polski Instruktorów PZN). 30 marca 2019 r. lista startowa 59 MPI PZN obejmowała 303 zawodników !!!. To prawdziwe doroczne święto instruktorów narciarstwa.

SITN PZN jest największą pozarządową organizacją działającą w zakresie szkolenia, turystyki śnieżnej i wypoczynku zimowego - w kończącym się sezonie 2018/2019 (kwiecień 2019) odnotowaliśmy ponad 3.600 pełnoletnich członków.

SITN PZN od początku swego istnienia nie korzystał z żadnych państwowych dotacji, a finansuje swoją działalność ze składek członkowskich oraz działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu promocji partnerów gospodarczych SITN PZN w środowiskach narciarskich w Polsce i za granicą.

SITN PZN jest członkiem międzynarodowych federacji instruktorskich INTERSKI, IVSI, ISIA od 2001 a od 2005 również IVSS. Nasi przedstawiciele wchodzą do władz IVSI.

SITN PZN jest partnerem Polskiego Związku Narciarskiego na prawach członka zwyczajnego i dysponujemy 1 głosem stanowiącym podczas Walnych Zjazdów PZN. Po deregulacji zawodu Instruktora Sportu i Trenera w sierpniu 2013 wspólnie z PZN odpowiadamy za system kształcenia w tych zawodach zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Informacje o Stowarzyszeniu również w Wikipedii.
Jesteśmy też na Facebooku.