sitn.pl » Szkolenie » Kurs na stopień DEMONSTRATORA - poziom 0
Kurs na stopień DEMONSTRATORA - poziom 0
Odznaka Demonstratora

Zadania

Kurs jest przeznaczony dla młodzieży w wieku 12-15 lat. Celem kursu jest doskonalenie techniki jazdy, w tym jazdy sportowej oraz zapoznanie młodzieży z podstawowymi zasadami poruszania się po trasach, zachowaniem bezpieczeństwa w górach, przygotowaniem sprzętu i "osłuchanie" z fachowym słownictwem narciarskim.
Absolwenci kursu mogą być wykorzystani jako demonstratorzy podczas lekcji w-f i zimowisk prowadzonych przez nauczycieli w-f.
Uzyskany stopień ma być zachęta dla młodzieży do dalszego podnoszenia kwalifikacji narciarskich i popularyzacji tego sportu.

Kryterium kwalifikacyjne

  1. Ukończone 12 lat i nie przekroczony 16 rok życia w roku, w którym odbywa się kurs.
  2. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia umożliwiający czynne uprawianie narciarstwa lub oświadczenie o zdolności do uprawiania narciarstwa podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych).
  3. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na udział w kursie.

Kurs

Prawo organizowania i prowadzenia zajęć:
Organizacja szkolenia Licencjonowane Szkoły Narciarskie (licencja SITN-PZN A+B),
Prowadzenia zajęć: IW oraz INSTRUKTORZY z ważnymi uprawnieniami.

Program kursu

Praktyka
Najmniej 5 dni szkolenia po 5 godzin lekcyjnych dziennie (w tym slalom gigant)
- nauczanie i doskonalenie techniki jazdy, jazda terenowa,
- nauczanie pługu, łuków płużnych oraz śmigu i skrętu równoległego,
- trening slalomu giganta.
Teoria: 3,5 godziny.
- zarys historii i organizacja narciarstwa w Polsce,
- elementy Programu Nauczania PZN,
- bezpieczeństwo w górach (zabezpieczenie miejsca wypadku, wzywanie pomocy, rodzaje śniegu),
- elementarne zasady kodeksu narciarskiego (Dekalog FIS),
- sprzęt narciarski i zasady jego przygotowania (smarowanie, regulacja wiązań) - pokaz,
- informacja o konkurencjach alpejskich (na podstawie NRS).

Czas trwania:

Najkrócej 6 dni na śniegu (w tym 1 dzień egzamin z jazdy technicznej.

Uprawnienia

Brak uprawnień szkoleniowych.
Po zaliczeniu Zawodów Regionalnych na min. 6 pkt pozwala na przystąpienie do części I - technicznej kursu na stopień Pomocnika Instruktora PZN/Instruktora SITN w 16,17 lub 18 roku życia.
Prawo startu w Zawodach Regionalnych , w Mistrzostwach Polski Demonstratorów Szkolnych PZN.
Otrzymywanie INFORMATORA PRZEDSEZONOWEGO.

Ważność stopnia

Ważność stopnia wygasa po ukończeniu 16 roku życia (rocznikowo).Weryfikacja uprawnień

Nie podlega weryfikacji uprawnień.


Aktualizacja na sezon 2014/2015 Wytyczne szkolenia 18.10.2014r.


Szukam kursu
Szkoła
Miejsce
Termin