sitn.pl » Szkolenie » Kurs na stopień DEMONSTRATORA - poziom wstępny
Kurs na stopień DEMONSTRATORA - poziom wstępny
Odznaka Demonstratora

Zadania

Kurs jest przeznaczony dla młodzieży w wieku 12-15 lat. Celem kursu jest doskonalenie techniki jazdy, w tym jazdy sportowej oraz zapoznanie młodzieży z podstawowymi zasadami poruszania się po trasach, zachowaniem bezpieczeństwa w górach, przygotowaniem sprzętu i "osłuchanie" z fachowym słownictwem narciarskim.
Absolwenci kursu mogą być wykorzystani jako demonstratorzy podczas lekcji w-f i zimowisk prowadzonych przez nauczycieli w-f.
Uzyskany stopień ma być zachęta dla młodzieży do dalszego podnoszenia kwalifikacji narciarskich i popularyzacji tego sportu.

Kryterium kwalifikacyjne

  1. Do kursu przystępują osoby, które w roku odbywania tego szkolenia, kończą od 12 do 15 lat.
  2. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia umożliwiający czynne uprawianie narciarstwa lub oświadczenie o zdolności do uprawiania narciarstwa podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych).
  3. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na udział w kursie.

Kurs

Prawo organizowania i prowadzenia zajęć:
Organizacja szkolenia Licencjonowane Szkoły Narciarskie (licencja SITN-PZN A+B),
Prowadzenia zajęć: IW oraz INSTRUKTORZY PZN z ważnymi uprawnieniami.

Program kursu

PRAKTYKA
Najmniej 5 dni szkolenia po 5 godzin lekcyjnych dziennie (w tym slalom gigant)
- nauczanie i doskonalenie techniki jazdy, jazda terenowa,
- nauczanie pługu, łuków płużnych oraz śmigu i skrętu równoległego,
- trening slalomu giganta.
SLALOM GIGANT
Długość trasy mierzona czasem przejazdu "ustalającego czas" - nie krótsza niż 25 sek. Wyliczanie punktów według zasad ogólnych.
Ocena z GS jest wliczana do egzaminu końcowego.
TEORIA: 3,5 godziny.
- zarys historii i organizacja narciarstwa w Polsce,
- elementy Programu Nauczania PZN,
- bezpieczeństwo w górach (zabezpieczenie miejsca wypadku, wzywanie pomocy, rodzaje śniegu),
- elementarne zasady kodeksu narciarskiego (Dekalog FIS),
- sprzęt narciarski i zasady jego przygotowania (smarowanie, regulacja wiązań) - pokaz,
- informacja o konkurencjach alpejskich (na podstawie NRS).

Czas trwania:

Najkrócej 6 dni na śniegu (w tym 1 dzień egzamin z jazdy technicznej.

Uprawnienia

Brak uprawnień szkoleniowych.
Stopień Demonstratora Szkolnego PZN po zaliczeniu Zawodów Regionalnych na min. 6 pkt pozwala na przystąpienie do części I - technicznej kursu na stopień Pomocnika Instruktora PZN/Instruktora SITN w 16, 17 lub 18 roku życia.
Prawo startu w Zawodach Regionalnych , w Mistrzostwach Polski Demonstratorów Szkolnych PZN.
Otrzymywanie INFORMATORA PRZEDSEZONOWEGO.

Ważność stopnia

Ważność stopnia wygasa po ukończeniu 18 roku życia (rocznikowo). Jednak prawo startu w Mistrzostwach Polski Demonstratorów Szkolnych PZN wygasa wraz z ukończeniem 16 roku życia.

Egzamin

Egzamin odbywa się w ostatnim dniu kursu.
Egzamin przeprowadza IW Kierownik Wyszkolenia Licencjonowanej Szkoły Narciarskiej.
TEORIA:
5 pytań z przerobionego materiału (egzamin ustny, pisemny lub test).
Ocena od 1 - 10 pkt.
PRAKTYKA
Slalom gigant - do karty egzaminacyjnej wstawić wyliczone punkty.
Jazda techniczna:
  1. Skręt równoległy NW
  2. Śmig
  3. Skręt równoległy długi lub jazda terenowa.
Ocena za każdą ewolucję od 1 - 10 pkt

Weryfikacja uprawnień

Nie podlega weryfikacji uprawnień.


Aktualizacja na sezon 2017/2018 Wytyczne szkolenia, Kraków, 21.10.2017r.


Szukam kursu
Szkoła
Miejsce
Termin